Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, vol. 54, br. 6, str. 146-167
Strategijski zaokreti
Sažetak
Autor u članku razmatra promene u strategijama (opšta, nacionalne bezbednosti, vojna) koje naziva strategijskim zaokretima. Na osnovu analize interesa i ciljeva, načela (principi), snaga i načina realizacije strategija, kao njihovih elemenata, posmatra ih u najrazvijenijem i tzv. malim zemljama i daje preporuke za našu teoriju i praksu. Svoje tvrdnje o navedenim strategijskim zaokretima, od kojih se neki naziru, neki projektuju, a neki i realizuju u praksi na početku 21. veka, autor iznosi na opštem nivou.
Reference
*** (1994) Novi glasnik, br. 1, str. 7
*** (1993) Zbirka zakona: O Vojsci, odbrani, imovini i finansiranju. Beograd: Vojnoizdavački zavod
*** (2002) Naučna izgrađenost i činioci vojne strategije. u: Zbornik radova sa naučnog simpozijuma SIMVON-2001, Beograd: Vojnoizdavački zavod, str. 369
Bofr, A. (1968) Uvod u strategiju. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Centar visokih vojnih škola - Škola narodne odbrane (1998) Strategija oružane borbe - privremeni materijal. Beograd
Cu, V.S. (1992) Veština ratovanja. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Đorđević, J., ur. (1966) Mala politička enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Filipović, V., ur. (1984) Filozofijski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske
Forca, B. (1997) Vojna sila u međunarodnim odnosima posle Drugog svetskog rata. Beograd: Centar visokih vojnih škola - Škola nacionalne odbrane, diplomski rad
Koen, V.S. (1999) Izveštaj o četvorogodišnjem pregledu odbrane (SAD). Vojno delo, vol. 51, br. 3-4, str. 74-174
Kovač, M.V., Forca, B. (2000) Istorija ratne veštine - period 1920-2000. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Kovač, M.V. (2002) Teorijske osnove doktrinarnih dokumenata SRJ u oblasti odbrane. Beograd: Vojna akademija - Škola nacionalne odbrane
Macgregor, D. (2000) Transformation and the illusion of change. NSSQ, Avg, www.comw.org/stratissues.htm
Ramone, I. (1998) Geopolitika haosa. Beograd: Institut za geopolitičke studije
Rumsfeld, D.H. (2002) Izveštaj o četvorogodišnjem pregledu odbrane. Vojno delo, vol. 54, br. 1, str. 71-135
Scales, R.H. (1997) Cycles of war. Armed Forces Journal International, Jul, pp. 38-42
Tofler, A., Tofler, H. (1998) Rat i antirat. Beograd: Paideia
van Kreveld, M. (1992) Komandovanje u ratu. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Vojno delo (2003)
Evolucija rata
Mikić Slobodan B.

Vojno delo (1998)
Povratak glavne bitke
Forca Božidar

Vojno delo (2002)
Definisanje strategije
Sakan Momčilo

prikaži sve [339]