Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 56, br. 1, str. 124-145
Zaštita životne sredine u slučaju nuklearnih udesa i terorizma
Uprava GŠ VSCG za školstvo i obuku, Beograd
Ključne reči: nuklearna energija; nuklearno oružje; nuklearni udesi; nuklearni terorizam; zaštita od nuklearnih udesa i terorizam
Sažetak
U članku je ukazano na opasnost po savremeni svet od nuklearnog oružja u miru i ratu. Autor upozorava na mogućnost iznenadnih nuklearnih udesa izazvanih neispravnostima i zastarelošću nuklearnih reaktora koji se koriste u mirnodopske svrhe. Razmatrana je i nova opasnost po čovečanstvo - nuklearni terorizam. Autor ukazuje na mogućnost da u posed nuklearnih sredstava dođu terorističke organizacije, grupe i pojedinci i upozorava na neophodnost odgovarajuće zaštite.
Reference
*** (1973) The problems of C and B warfare. Stockholm: SIPRI
*** (1988) Uputstvo za obezbeđenje od N i H udesa u miru. Beograd: GŠVJ
Biočanin, R.R. (1994) Nuklearna-hemijska-biološka zaštita. Kruševac: Školski centar ABHO
Biočanin, R.R., Vojinović-Miloradov, M.M. (2000) Posledice NATO agresije na životnu sredinu. u: stručni skup 'Oktobarski susreti zdravstvenih radnika Srbije', 23-28. oktobar, Zlatibor
Biočanin, R.R., Đukić, V. (2003) Rizik NHB terorizma u osiguranju i organizacija sistema zaštite. u: 11.naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem 'Rizik požara, eksplozije, havarije, provale u osiguranju i organizacija sistema zaštite',13-14. novembar,Beograd
Biočanin, R.R., Nikolić, D., Petković, M. (1998) Nuklearni udesi u miru i zaštita. u: VII Kongres nuklearne medicine Jugoslavije, Soko Banja, 24-26 septembar
Đukić, V. (2003) Nuklearno oružje. Uprava za školstvo i obuku GŠV, nastavni materijal
Jakšić, S., Biočanin, R. (1996) Obezbeđenje od hemijskih udesa u miru. Novi glasnik, Beograd, br. 3-4, str. 45-53
Jakšić, S. (1995) Stanje i tendencije razvoja nuklearnog oružja. Bilten Školskog centra ABHO, Kruševac
Jović, R., Pujo, B., Jović, S. (1987) Diverzantsko-teroristička dejstva nuklearnim, hemijskim i biološkim sredstvima. Beograd: Vojno izdavački i novinski centar
Jovićević, M. (1978) Čovek i kolektiv u vanrednim situacijama. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Manec, F. (1971) Zaštita ot oružja masovovo poraženia. Moskva: Voenizdat
McLean, A.S. (1997) Radiation accidents. u: Symposium Handling of Radiation Accidents, IAFA, Vienna, Vienna: IAFA
Nikolić, D., Biočanin, R. (1999) Rezultati merenja jonizujućeg zračenja kao posledice NATO agresije. u: Ekološke posledice rata u životnoj sredini, medunarodno savetovanje, Teslić, Zbornik radova
Petrović, D., Kosanić, M. (1999) Pregled N i H akcidenata u svetu i mere zaštite. Bilten Školskog centra ABHO, Kruševac, br. 10
Radivojević, V., Jestrović, R. (1998) Mogućnost i načela upotrebe NHB oružja potencijalnih terorista. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ
Vojvodić, V. (1974) Nuklearna borbena sredstva. Zagreb: Tehnička vojna akademija Kopnene vijske JNA
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2005)
Efekti i posledice nuklearnih udesa i mere zaštite
Amidžić Branka, i dr.

Zb Tehnol fak Leskovac (2005)
Upravljanje rizikom pri transportu opasnih materija
Biočanin Radomir-Rade R.

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2003)
Nuklerani, hemijskii biološki terorizam i ugrožavanje životne sredine
Biočanin Radomir-Rade R.

prikaži sve [14]