Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 57, br. 1, str. 43-58
Oružana borba u strategiji odbrane državne zajednice Srbija i Crna Gora
Škola nacionalne odbrane
Sažetak
U savremenim uslovima dolazi do značajnih promena u poimanju oblika ugrožavanja bezbednosti država. To ce posebno odnosi na tzv. vojno ugrožavanje, pri čemu se pojam rat sve više zamenjuje drugim pojmovima, kao što su agresija, oružani sukob, oružana pobuna i drugi sukobi sa upotrebom oružane sile. Navedeni oblici vojnog ugrožavanja bezbednosti utvrđeni su i u Strategiji odbrane državne zajednice Srbija i Crna Gora. Pod svim tim sukobima, eksplicite i implicite, podrazumeva se oružana borba kao njihova osnovna karakteristika. Stoga sintagma oružana borba poprima nove sadržaje, koji se moraju ugraditi u njenu definiciju i klasifikaciju.
Reference
*** (1976) Povelja ujedinjenih naroda. Zagreb: Narodne novine
*** (1973) Vojna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija, II izdanje
*** (1964) Pravna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija, str. 589
fon Klauzevic, K. (1951) O ratu. Beograd: Vojno delo
Forca, B. (2003) Vojni faktor međunarodnih odnosa i njegov uticaj na razvoj VJ. Beograd: Vojna akademija KoV, doktorska disertacija
Jovanović, P.M. (1995) Upravljanje projektom. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Lukić, R.D., Pečujlić, M., ur. (1982) Sociološki leksikon. Beograd: Savremena administracija
Lukić, R.D. (1978) Osnovi sociologije. Beograd: Naučna knjiga
Petrović, P., ur. (1981) Vojni leksikon. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Skeils (1988) Ciklusi rata. u: Informativni bilten prevoda, Beograd
Srdić, M., ur. (1975) Politička enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Stajić, L.S. (1999) Osnovi bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
UN (1974) Rezolucija br. 3314. od 14. decembra
Višnjić, D. (1988) Pojam oružane borbe. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Vojno delo (1995)
Vojna operacija kao hermeneutički problem
Ninić Radivoj

Vojno delo (1998)
Naučni zakoni rata
Mikić Slobodan B.

Vojno delo (2001)
Politička agresija
Mikić Slobodan B.

prikaži sve [204]