Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 59, br. 2, str. 124-140
Demokratska civilna kontrola vojske - mehanizam potrošnje budžetskih sredstava
aVojna akademija
bMinistarstvo odbrane
Ključne reči: demokratska civilna kontrola vojske; interna kontrola; eksterna kontrola; budžet; materijalno-finansijsko poslovanje; trezor; potrošnja
Sažetak
Istraživanje demokratske civilne kontrole vojske kroz mehanizam potrošnje budžetskih sredstava veoma je složen i multidisciplinaran zadatak. On se može operacionalizovati na različite načine, sa različitim stepenom apstrakcije sa manje ili više razvijenim aparatom, metodama analize i sinteze, kao i klasičnim i modernim postupcima. Opšta karakteristika operacionalizovanosti istraživanja te vrste vezana je za činjenicu da se razmatranja demokratske civilne kontrole vojske i mehanizma budžetske potrošnje ne mogu apstrahovati u odnosu na uticaj strategije razvoja države i funkcionisanja ekonomskog i političkog sistema zemlje.
Reference
*** (2003) Stručno uputstvo o radu trezora. Beograd: Ministarstvo finansija i ekonomije, Republika Srbija
*** (1993-1996) Zakon o imovini SRJ. Službeni list SRJ, br. 41/93, 24/94, 30/96
Đorđević, R. (2000) Ekonomisanjem do efikasne odbrane. Beograd: VIZ
Hadžić, M. (2003) Reforma vojske - iskustva i izazovi. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose, zbornik tekstova
Musgrave, R.A. (1959) The theory of public finance. New York, itd: McGraw-Hill
Raičević, B.B. (2005) Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Todorić, S. (2004) Civilno-vojni odnosi. Beograd: Vojnoizdavački zavod
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.