Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 59, br. 3, str. 181-195
Metodološki aspekt formiranja cena sredstava naoružanja i vojne opreme u sistemu odbrane
Ministarstvo odbrane, Beograd
Sažetak
Tržište je područje na kojem se, pod uticajem ponude i tražnje, razmenjuju dobra (nabavka, prodaja) po ceni koja ima tendenciju da se oblikuje kao jedinstvena. Na razmenu dobara utiču brojni činioci (prirodni, privredni društveni), elementi tržišta (ponuda, tražnja, cena, potrošnja) i njegove opšte, posebne i pojedinačne karakteristike. U okviru tako posmatranog tržišta sredstva naoružanja i vojne opreme uzimaju specifično mesto, kako u ekonomsko-tehničkom, tako i u funkcionalno-razvojnom značenju. Da bi se sagledala funkcija upravljanja sredstvima naoružanja i vojne opreme i u pogledu nabavki i u pogledu prodaje neophodno je poznavanje zakonitosti ponude i tražnje, uticaja tržišnih činilaca, strukture tržišnih elemenata i karaktera opšteg i posebnih tržišta. U tom kontekstu cene imaju najveći značaj i metodološki i suštinski.
Reference
Đorđević, D. (2006) Mikroekonomija - savremen pristup. Novi Sad: Privredna akademija
Đorđević, D. (1993) Teorija i praksa formiranja cena u vojno-industrijskom kompleksu. Beograd: VIZ
Jovićević, P. (2007) Finansiranje i funkcionisanje vojno-industrijskog kompleksa uporedna analiza. Beograd: Ekonomski fakultet, magistarski rad
Majstorović, A., Milojević, I. (2006) Kreiranje adekvatne računovodstvene politike preduzeća. Poslovna politika, vol. 35, br. 3, str. 36-39
Mankiw, G.N. (2005) Principles of microeconomics. Cincinnati, OH: Thomson Publishing
Milojević, I. (2007) Poreski bilans - instrument za utvrđivanje poreza na dobit preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet, magistarski rad
Raičević, B. (2004) Budžetski postupak i kontrola budžeta. Beograd: Pravni fakultet
Raičević, B.B. (2005) Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Raičević, B.B. (2001) Finansije-teorija i praksa. Novi Sad: Financing
Stevanović, N.Đ. (2000) Sistemi obračuna troškova. Beograd: Ekonomski fakultet
Stigler, G.J. (1990) The theory of price. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Živković, A. Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Čigoja štampa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.