Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 60, br. 1, str. 197-209
Strukturno i dinamičko obuhvatanje budžetskih rashoda za finansiranje odbrane u evropskim člancima severnoatlantskog saveza
Sažetak
Sistem odbrane kao jedan deo makroekonomskog sistema bezbednosti u svakoj zemlji predstavlja ključni faktor egzistencije realnih ekonomsko-privrednih subjektiviteta. Finansijska sfera kojom se ovaj sektor podržava predstavlja ekvivalent za podršku koju on segmentno diversifikuje na ciljeve u okviru: realnog, monetarnog i spoljnog makroekonomskog sektora. Ovako posmatran sistem odbrane u okviru javnog sektora iziskuje permanentan izvor finansiranja, koji se kvantitativno najčešće valorizuje putem budžeta kao finansijske institucije u okviru javnog sektora.
Reference
*** Military expenditure and arms production. Stockholm: International Peace Research Institute, www.sipri.org/contents/milap
*** US military spending. www.cdi.org/issues/usmi
*** Defense budget studies. Center for Strategic & Budgetary Assessments
Bjelić, P. (2003) Ekonomika međunarodnih odnosa. Beograd: Prometej
Đorđević, D. (2006) Makroekonomija savremen pristup. Novi Sad: Privredna akademija
Erić, D.D. (2001) Budžet kao instrument planiranja i kontrole. Poslovna politika, mart-apr., str. 31-34
Kosiak, S.M. (2005) Analysis of the FY 2006 defense budget request. Center for Strategic & Budgetary Assessments
Matović, J. (2003) Vojni poslovi Jugoslavije i svet XX veka. Beograd: TETRA GM d.o.o
Milojević, I., Jovićević, P., Kostić, R., Marković, D. (2007) Osnove budžetskog računovodstva. Beograd: Univerzitet BK
Raičević, B.B. (2005) Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Stiglitz, J.E. (2004) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Šulc, K. (1980) Oružane snage u ekonomija. CVNDI, prevod sa nemačkog
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2008.