Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 60, br. 4, str. 9-32
Perspektive bezbednosti savremenog sveta
nema
Sažetak
U radu su razmatrane kontroverze koje prate proces uspostavljanja globalnog poretka, pri čemu, svojim značajem izdvaja se izražen deficit u sferi bezbednosti. Autor ukazuje na to da kraj hladnog rata i prekid neprijateljstava nije značilo slabljenje globalnog nasilja niti je svetu približilo period dugotrajnog mira i stabilnosti. Ne dovodeći u pitanje fascinantni potencijal neoliberalnog koncepta društvenog organizovanja u kreiranju neslućenih mogućnosti tehnološkog, ekonomskog i demokratskog razvoja savremenog sveta i uspostavljanja globalnog društva, autor apostrofira sve izraženije polarizatorske tendencije takvog koncepta koje su u osnovi porasta globalnih raskola, nestabilnosti, nesigurnosti i nebezbednosti. Takav globalni kontekst, u kojem dominiraju neoliberalna načela ekonomske efikasnosti i racionalnosti i neravnomerne ekonomske distribucije, predstavlja osnovu u razmatranju aktuelnih globalnih bezbednosnih problema i neizvesnosti koje će, u bližoj budućnosti, u značajnoj meri determinisati bezbednosne perspektive savremenog sveta. Pored toga, razmatrane su mogućnosti za uspostavljanje globalnog poretka sa humanijim likom i sa manje izraženim bezbednosnim deficitima.
Reference
Avramov, S. (1998) Trilateralna komisija - svetska vlada ili svetska tiranija?. Veternik: LDIJ
Baylis, J., Smith, S., ur. (2001) The globalization of world politics: An introduction to international relations. New York: Oxford University Press
Bek, U. (1992) Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić
Burdije, P. (1999) Signalna svetla - prilozi za otpor neoliberalnoj invaziji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Cirn, M. (2003) Upravljanje sa one strane nacionalne države - globalizacija i denacionalizacija kao šansa. Beograd: Filip Višnjić
Čomski, N. (1999) Profit iznad ljudi - neoliberalizam i globalni poredak. Novi Sad: Svetovi
Dobrković, N. (1999) Balkan i NATO. u: Međunarodni odnosi, Beograd, septembar
Fatić, A. (2005) Sadržaji i perspektive antiterorističke strategije SAD u drugom mandatu Džordža Buša - implikacije za Jugoistočnu Evropu. Vojno delo, vol. 57, br. 4, str. 42-70
Fridman, M.R., Fridman, R. (1996) Sloboda izbora - lični stav. Novi Sad: Global Book
Friedman, T.L. (1999) The lexus and the olive tree: Understanding globalization. New York: Farrar, Straus and Giroux
Fukujama, F. (1997) Sudar kultura - poverenje, društvene vrline i stvaranje prosperiteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Fukujama, F. (1992-1999) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica, itd: CID
Gidens, E. (2001) Sociologija. Podgorica: CID
Habermas, J. (2002) Postnacionalna konstelacija - politički eseji. Beograd: Otkrovenje
Hantington, S.P. (1999) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Held, D. (1997) Demokratija i globalni poredak - od moderne države ka kosmopolitskoj vladavini. Beograd: Filip Višnjić
Kegley, C.W.Jr., Wittkopf, E.R. (2004) Svetska politika - trend i transformacija. Beograd: Centar za studije Jugoistočne Evrope
Mandelbaum, M. (2004) Ideje koje su osvojile svet. Beograd: Filip Višnjić
Milašinović, S., Milašinović, R. (2004) Uvod u teorije konflikata. Beograd: Fakultet civilne odbrane
Naj, Dž.S. (2006) Kako razumeti međunarodne sukobe. Beograd: Stubovi kulture
Pavićević, V., Petrović, V., Pantelić, I., Sitarski, M., Milovanović, G., ur. (2003) Aspekti globalizacije. Beograd: Beogradska otvorena škola
Pečujlić, M. (2002) Globalizacija - dva lica sveta. Beograd: Gutenbergova galaksija
Pokrajac, S. (2002) Tehnologija, tranzicija i globalizacija. Beograd: Savez naučnih stvaralaca Srbije
Radojčić, M. Debata o globalizaciji. Nova srpska politička misao, www.nsprm.org.yu/Debate
Simić, D.R. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni list SRJ
Soros, G. (1999) Kriza globalnog kapitalizma - ugroženo otvoreno društvo. Beograd: Samizdat B92
Stiglic, D.E. (2002) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
Stojanović, S. SAD, svet i mi. predavanjeStojanovicST01.htm
Vidojević, Z.S. (2005) Kuda vodi globalizacija. Beograd: Filip Višnjić
Volerstin, I. (2004) Opadanje američke moći. Podgorica: CID
Vuletić, V., ur. (2003) Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka