Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 61, br. 4, str. 186-203
Problemi i perspektive vojne profesije
aMinistarstvo odbrane Republike Srbije - Institut za strategijska istraživanja, Beograd
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije - Uprava za organizaciju, Beograd
cVisoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Beograd
Ključne reči: karijera; vojni poziv; organizacija
Sažetak
Vojna profesija je svuda u svetu, pa i u Srbiji, po mnogo čemu specifična Posebnu specifičnost predstavljaju znanja koja se stiču u vojnim školama i mogu se koristiti samo u vojnoj organizaciji, dok su u drugim državnim društvenim i privrednim sistemima veoma malo primenjiva. Stoga bi mladom čoveku koji se opredeli za ovo izuzetno teško i časno zanimanje, trebalo omogućiti da planira put svoje karijere. Upravo zbog toga tok službe treba da bude predvidiv, sa jasnim i dugoročno određenim kriterijumima u pogledu usavršavanja, unapređivanja i postavljenja na radna/formacijska mesta. Predmet ovog rada su problemi koji, u aktuelnom periodu vojne organizacije u Srbiji, stoje na putu profesionalnog razvoja oficirskog kadra i načini na koje se oni mogu prevazići.
Reference
*** (1992) Priručnik za primenu jedinstvene nomenklature zanimanja i vođenje evidencija u oblasti zapošljavanja. Beograd: Republički zavod za tržište rada
*** (2009) Konferencija Vojna profesija u Srbiji - stanje i perspektive - zbornik radova. Beograd: ISI
*** (2005) Zakon o radu. Sl. glasnik RS, br. 24 i 61
Beardwell, L., Holden, L. (2001) Human resource management. Prentice Hall
Glišić, J., Hadžić, M., Timotić, M., Matić, J. (2005) Javnost Srbije i Crne Gore o reformi Vojske - rezultati istraživanja. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose
Herzberg, F. (1968) Work and nature of man. New York: Crowell
Maslow, A.H. (1954) Motivation and responsibility. New York: Harper and Row
Meyer, E., Ashleigh, M. (2007) Contemporary management. McGraw - Hill
Mihajlović, P. (2008) Zasnivanje radnog odnosa. Pravna praksa, Beograd, br. 10, Liber
Milojević, A., Milenković, S., i dr. (2008) Permanetno obrazovanje u savremenim poslovnim sistemima. Beograd: Liber
Nikić, P. Afektivna vezanost u organizacionoj kulturi. www.emocionalnainteligencija.com
Pajević, D. (1983) Motivacioni činioci izbora vojne profesije. Beograd: VINC
Petrović, M. (1995) Menadžment - principi i funkcije. Beograd: FON
Ristić, Ž., Milenković, S., i dr. (2009) Menadžment znanja i ekonomija obrazovanja. Beograd: EtnoStil
Schein, E. (1993) How can organizations learn faster?. Sloam management, Winter
Srdić, M., i dr. (2009) Poslovni leksikon. Beograd: Velarta
Super, D.E., i dr. (1992) Development career assessment and counseling: The C-DAC model. Journal of Counseling and Development, 71
Šaranović, J., Milenković, S., i dr. (2008) Maturanti o profesiji oficir. Beograd: Ministarstvo odbrane - Institut za strategijska istraživanja
Torington, D., Hol, L., Tejlor, S. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data status
Vroom, V. (1964) Work and motivation. New York: John Willey and Sons
Vujaklija, M. (1986) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.02.2010.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2006)
Medicinska, etička i pravna pitanja pojedinačnog i grupnog genetskog testiranja
Klajn-Tatić Vesna

Anali Pravnog fak Beograd (2006)
Pravo i promene - ADR, promena u pravu
Knežević Gašo

prikaži sve [276]