Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:39
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 62, br. 2, str. 9-28
Metodološki proces u pisanju naučnog rada
Institut za političke studije, Beograd
Ključne reči: nauka; metode; cilj; sadržaj; naučni rad; naučni izveštaj; istraživanje; indikator; varijabla; hipoteza
Sažetak
U savremenoj metodologiji naučnoistraživačkog rada definisane su zakonitosti po kojima istraživač mora po- stupati da bi uspešno napisao naučni rad. To je proces u kojem činjenice treba podvrgnuti naučnoj analizi i drugim metodama istraživanja, uz aktivan kritički odnos prema onome što je predmet istraživanja. To znači da se traže odgovori tamo gde ih nema, a postavljaju se pitanja koja još nisu postavljena. Zato se na univerzitetu proces sticanja znanja ne zove učenje već studiranje. Dok je učenje zasnovano na pamćenju, studiranje se zasniva na razmišljanju. Svako razmišljanje nije isto što i naučno mišljenje koje je samo jedan specifičan način razmišljanja, a cilj mu je da bude istinito. Kada se istraživači bave metodama reč je o metodologiji. Predmet istraživanja metodologije su naučne metode, a predmet istraživanja naučnih metoda jeste deo objektivne stvarnosti koji je određena nauka definisala za svoj predmet. Metodologijom se naziva sveukupnost metodskih postupaka koje primenjuje određena nauka ili grupa srodnih nauka s ciljem da dođu do novih saznanja. Dakle, za sav svoj napredak i preobražaj, materijalni i duhovni, čovečanstvo treba da zahvali prvenstveno nauci, naučnom stvaralaštvu i istraživanju; bez razvijene nauke ne može biti ni napretka ni blagostanja jedne zemlje i naroda u pravom smislu reči. Tu uzajamnu uslovljenost razvitka nauke i razvijenosti zemlje i naroda koji u njoj živi uočio je, još u 16. veku, Bekon, koji je tvrdio kako nauka i ljudska moć idu zajedno, uporedo, kako se one, u stvari, prepliću, prožimaju, i jedna na drugu vrše uzajamni uticaj. Tada, u vreme renesanse, on se divio velikom preobražaju koji su razne nauke, svojom širinom, raznovrsnom i mnogostrukom primenom, izvršile u životu civilizovanih naroda. Njegov savremenik, veliki francuski mislilac Montenj, isticao je da je nauka 'veliki ukras', dodajući odmah kako je ona u isti mah i 'oruđe koje nam začudo mnogo pomaže'. Ako su ljudi o nauci i njenoj moći govorili tako u 16. veku, onda je početak 21. veka pravi izazov za istraživače i naučne institucije, kako bi uz pomoć nauke ostvarili novu renesansu u kvalitetu života čovečanstva. Poznato je da ne postoji čarobna formula koja može da otkrije tajne naučnih istraživanja, kao što ne postoje neki brzi i mehanički postupci koji, kada se nauče i savladaju, osposobljavaju za tu vrstu delatnosti. Međutim, da bi se neko osposobio za naučni rad, nužno je da prethodno ispuni dva osnovna uslova: 1) da ima za to dara, prirodne dispozicije; 2) da ga neko uputi u naučni rad i njegove metode, razvijajući, 'vaspitavajući' kod njega osobine neophodne za taj posao. Dakle, uvođenje u zanat naučnika najbolje se postiže kako čitanjem raznih naučnih dela i priručnika, tako, još više, praksom, kako kaže latinska izreka Fit fabricando faber (kovač se postaje kovanjem) ili kako misle Nemci - Übung macht den Meister (majstor se postaje vežbanjem).
Reference
Bogdanović, M. (1993) Metodološke studije. Beograd: Institut za političke studije
Gud, V., Het, P. (1966) Metodi socijalnog istraživanja. Beograd: Vuk Karadžić
Ilić, M. (1994) Naučno istraživanje - opšta metodologija. Beograd: Filološki fakultet
Kun, T.S. (1974) Struktura naučnih revolucija. Beograd: Nolit
Macneill, P. (1991) Research methods. London: Routledge
Marković, M. (1994) Logika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Marković, M. (1994) Dijalektička teorija značenja. Beograd: BIGZ
Mihailović, D.M. (1999) Metodologija naučnih istraživanja. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Milić, V. (1965) Sociološki metod. Beograd: Nolit
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (2006) Osnovi metodologije političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Milosavljević, S. (1980) Istraživanje političkih pojava. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Mozer, K.A. (1962) Metodi anketiranja u istraživanju društvenih pojava. Beograd: Kultura
Pečujlić, M. (1989) Metodologija društvenih nauka. Beograd: Savremena administracija
Pečujlić, M., Milić, V.B. (1995) Metodologija društvenih nauka. Beograd: Službeni list SFRJ
Pejčić, B. (1995) Metodologija empirijskog naučnog istraživanja. Beograd: Defektološki fakultet
Pešić, M. (1985) Uvod u sociologiju. Beograd: Institut za političke studije
Pešić, M. (1994) Sociološke teorije. Beograd: Institut za političke studije
Ristić, Ž. (1995) O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Sakan, M. (2005) Hipoteze u nauci. Novi Sad: Prometej
Stojak, R. (1990) Metoda analize sadržaja. Sarajevo: Institut za proučavanje nacionalnih odnosa
Šamić, M. (1988) Kako nastaje naučno djelo - uvođenje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada. Sarajevo: Svjetlost
Šešić, B. (1977) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Vatarelo, A.Ž. (1990) Problem u društvenim istraživanjima - kritika tradicionalne metodologije. Zagreb
Vračar, S.K. (1994) Preispitivanje pravne metodologije - nagoveštaji državnopravnog integralizma. Beograd: Naučna knjiga
Vujević, M. (1988) Uvodu znanstveni rad. Zagreb, Informator
Zaječarević, G. (1977) Osnovi metodologije nauke naučna knjiga. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.