Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 62, br. 2, str. 331-347
Organizaciono učenje
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Sažetak
Za razliku od individualnog učenja, organizaciono učenje uključuje i socijalnu interakciju članova organizacije i na taj način stvara se znanje koje nema ni jedan član organizacije pojedinačno. Svrha organizacionog učenja jeste da organizacija razvije sposobnosti koje do tada nije imala. Organizacije, uključujući i vojne, treba da preduzimaju niz mera i postupaka radi kreiranja radnog okruženja podsticajnog za učenje i na taj način da prerastu u učeće organizacije. Radi toga organizacije obezbeđuju uslove za efikasno učenje i primenu stečenih znanja, a rukovodioci treba da podržavaju učenje i motivišu zaposlene na učenje. U učećoj organizaciji članovi kontinuirano povećavaju svoje sposobnosti za stvara- nje novog načina mišljenja i kontinuirano uče kako da efikasno funkcionišu kao tim. Transparentno su prikazani pojam, procesi, oblici i metode organizacionog učenja, te osnovne karakteristike i elementi učeće organizacije. Pored toga, analizirani su organizacioni dizajn i organizaciona kultura učeće organizacije, kao i uloga lidera u organizacionom učenju.
Reference
Argyris, C. (2003) A life full of learning. Organization Studies, (24):7
Child, J. (2005) Organization: Contemporary principles and practices. Oxford: Blackwell
de Long, D., Fahey, L. (2000) Diagnosing cultural barriers to knowlegde management. Academy of Management Executive
Easterby-Smith, M., Araujo, L. (1999) Organizational learning: Current debates and opportunities. London
Gephart, M.A., Marsick, V.J., van Buren, M.E., Spiro, M.S. (1996) Learning organizations come alive. Training and Development, 50, str. 35-45
Janićijević, N. (2008) Organizaciono ponašanje. Beograd: Data status
Mcgill, M., Slocum, J. (1994) The smarter organization. New York: John Wiley & Sons
Mullins, L. (1999) Management and organizational behaviour. London: Financial Times, 5th edition
Nevis, E., di Bella, A., Gould, J.M. (1995) Understanding organizations as learning systems. Sloan Management Review, Winter, 74-85
Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995) The knowledge creating company. New York: Oxford University Press
Pawlowsky, P., Forslin, J., Reinhardt, R. (2003) Practices and tools of organizational learning. u: Dierkes M., Berthoin Antal A., Child J., Nonaka I. [ur.] Handbook of Organizational Learning and Knowledge, Oxford: Oxford University Press, str. 775-793
Petković, M., Janićijević, N., Bogićević-Milikić, B. (2008) Organizacija - dizajn, ponašanje, ljudski resursi, promene. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Reinhardt, R., Boremann, M., Pawlovsky, P., Schneider, U. (2003) Intelectual capital and knowledge management: Perspectives on measuring knowlwgde
Sadler, P. (2003) Leadership and organizational learning. u: Handbook of organizational learning and knowledge, Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Schulc, M. (2002) Organizational learning. u: Baum Joel A.C. [ur.] Companion to Organizations, Blackwell Publishers
Senge, P.M. (1999) The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.

Povezani članci

Posl ekon (2012)
Učeća sportska organizacija kao izraz novog preduzetništva u sportu
Nešić Milan, i dr.

Vojno delo (2009)
Osnove organizacionog ponašanja
Lojić Ranko

Vojno delo (2011)
Upravljanje organizacionim promenama
Lojić Ranko L., i dr.

prikaži sve [59]