Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 62, br. 2, str. 370-390
Destrukcija kao sredstvo politike
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Ključne reči: politika; destrukcija; društvo; moć; interes
Sažetak
Dešavanja u svetu proteklih sto godina i njihove posledice pokazali su da se politika može sprovoditi i drugim, manje popularnim, kao i nepopularnim sredstvima. Destrukcija nekog društva, u cilju politike, sprovodi se na različitim poljima društvenog života. Pri tome se ne vodi računa o mogućim žrtvama, već se one, ukoliko ih bude, prosto nazivaju 'kolateralnom štetom'. U sprovođenju destrukcije, pored zemlje koja je sprovodi, obavezno učestvuju zemlje pomagači, a radi sigurnijeg ostvarenja zacrtanog cilja koriste se različite svetske organizacije. Njihova uloga jeste da daju pravnu legitimnost sprovođenoj destrukciji. Zbog obilja dostupnih podataka, u radu se obrađuje studija slučaja - SAD i to samo na jedan od više mogućih pristupa predmetu istraživanja. Slična analiza mogla bi se primeniti i na druge aktere međunarodne politike.
Reference
Čomski, N. (1999) Kontrolisana demokratija. Podgorica: CID
Čomski, N. (1996) Svetski poredak - stari i novi. Beograd: Studentski kulturni centar
Fromm, E. (1984) Anatomija ljudske destruktivnosti. Zagreb: Naprijed, tom 2
Makijaveli, N. (1968) Vladalac. Beograd: Rad
Pašić, N. (1981) Uporedni politički sistemi. Beograd: Institut za političke studije
Pavlović, V.D. (1984) Savremeno društvo i politika - ogledi iz političke sociologije. Beograd: Radnička štampa
Petrović Zoran, Piroćanac (2004) Mali pojmovnik geopolitike. Beograd: Jugoistok
Sartori, Đ. (2001) Demokratija - šta je to?. Podgorica, itd: CID
Simeunović, D.M. (2002) Teorija politike - rider. Beograd: Udruženje 'Nauka i društvo'
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Vukadinović, Đ., ur. (2002) Svet posle 11. septembra. Nova srpska politička misao, posebno izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.