Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 62, br. 3, str. 218-231
Bezbednost i/ili bezbednosna preventiva
Institut za političke studije, Beograd
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149057D: Društvene i političke pretpostavke izgradnje demokratskih institucija u Srbiji

Sažetak
U novije vreme teorijska, a svakako i empirijska saznanja nedvosmisleno ukazuju na potrebu za novom implementacijom i unapređenjem bezbednosne preventive u sistemu bezbednosti, te uopšte među nauke koje u fokusu svoga izučavanja imaju bezbednost. Mesto i uloga bezbednosne preventive države je konstantna i specifična, a sve češće i odlučujuća za njen kontinuiran razvoj i opstanak. Zbog toga konstituisanje bezbednosne preventive, kao naučne discipline, pre svega, predstavlja izuzetno važan i složen problem kojem se i kod nas imperativno mora dati adekvatno mesto, značaj i uloga. I pored mišljenja i ocena o zadovoljavajućem stanju i razvoju bezbednosti ne može se decidno zaključiti da je proces razvoja bezbednosti zaokružen kao celina. Mada kompleksna i u teoriji i u praksi, bezbednost danas ne može pratiti, u potrebnoj meri, sve moguće oblike, vrste i obime ugrožavanja, što nameće potrebu za razvojem bezbednosne preventive, njene teorije i prakse.
Reference
Anžič, A. (1996) Uloga sigurnosnih službi u savremenim parlamentarnim sistemima. Ljubljana: Nadzor
Babović, B. (1999) Ljudska prava i policija u Jugoslaviji. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Bašić, H., Stoet, P. (2003) Sigurnosne studije u tranziciji. Bihać: Univerzitet u Bihaću
Bek, U. (2001) Rizično društvo u susret novoj moderni. Beograd
Bodrožić, Đ.V. (2001) Srbija i Crna Gora. Politička revija, br. 1
Đorđević, B. (2000) Istorija srpske ratne veštine. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Đorđević, R. (2000) Ekonomisanjem do efikasne odbrane. Beograd: VIZ
Đurić, Ž. (2004) Modernizacija i društvene promene. Beograd: Institut za političke studije
Fatić, A. (1999) Novi međunarodni odnosi. Beograd: Službeni list
Grizold, A. (1992) Raspodja nacionalne varnosti. Ljubljana: FDV
Grupa autora (1993) Novi svetski poredak i politika odbrane SRJ. Beograd: Uprava za strategijske studije i politiku odbrane
Hadžić, M., ur. (2003) Reforma sektora bezbednosti - zbornik tekstova. Beograd: G17 Institut
Jovašević, D. (1998) Leksikon krivičnog prava. Beograd
Kegli, V.Č., Vitkof, R.J. (2004) Svetska politika - trend i tranzicija. Beograd
Kutlešić, V. (2002) Organizacija vlasti - uporedna studija ustava bivših socijalističkih država Evrope. Beograd: Službeni list SRJ
Madžar, L.D. (2004) Razvojno jezgro i suština konkurentnosti. Beograd
Marković, D. (2005) Demokratizacija svojinskih odnosa u funkciji razvoja demokratskog političkog sistema. Politička revija, vol. 4, br. 2, str. 419-430
Masleša, R. (2001) Teorije i sistemi sigurnosti. Sarajevo: Magistrat
Matić, P. (2005) Uzroci političke krize u Srbiji. Politička revija, vol. 4, br. 1, str. 95-108
Mićović, V. (2001) Globalizacija i novi svetski poredak. Beograd: Čigoja štampa
Milošević, Z. (2006) Modernizacija i nacionalizam. Šabac: Zaslon
Petrović, N. (2001) Ekonomski činioci politike odbrane. Vojno delo, br. 6
Price, A. (1998) The fout, stroke cycle in security studies. International Affairs, 74, no 4, Oct
Rakić, M., Ostojić, M. (2003) Upravljanje vazdušnim prostorom kao faktor bezbednosti. Šabac: Beli Anđeo
Rakić, M. (2005) Neki od netradicionalnih modela ugrožavanja bezbednosti i razvoja države i društva. Beograd: IPS
Rakić, M. (2005) Neki od egzistirajućih problema u odnosima politike bezbednosti u vanrednim situacijama. Beograd: IPS
Rakić, M., Vejnović, D. (2006) Sistem bezbjednosti i društveno okruženje. u: Defendologija, Banja Luka
Rakić, M. (2006) Bezbednosna preventiva. Beograd: Institut za političke studije
Rakić, M.M. (2006) Državna politika i modeli bezbedonosnog organizovanja. Politička revija, vol. 5, br. 1-2, str. 209-220
Rakić, M.M. (2005) Neki od modela bezbednosne politike. Politička revija, vol. 4, br. 2, str. 529-548
Stiglic, E.J. (2004) Proturečnosti globalizacije. Beograd: SBM-h
Subotić, D.S. (2005) Upravljanje ljudskim resursima u politici I. Politička revija, vol. 4, br. 2, str. 605-622
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 10.05.2011.