Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 63, br. 1, str. 56-69
Privatna bezbednost u svetlu nacrta Zakona o privatnom obezbeđenju u Srbiji
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Ključne reči: privatna bezbednost; javna bezbednost; fizička zaštita; tehnička zaštita; licenca
Sažetak
Srbija je po drugi put u prethodnoj deceniji izradila Nacrt zakona o privatnom obezbeđenju kojim se nastoji da se pravno reguliše oblast privatne bezbednosti. Predloženi Nacrt zakona izradili su Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i predstavnici Udruženja pravnih subjekta koji se bave poslovima pružanja usluga privatnog obezbeđenja - za pravna i fizička lica. Iako je Nacrt zakona o privatnom obezbeđenju korisno posmatrati sa stanovišta bezbednosti, i mogućnosti njenog ostvarenja u sadašnjim uslovima u državi i društvu, ne treba smetnuti s uma da je to najpre zakonski akt koji zaslužuje podrobnu pravnu analizu. U tom smislu, namera autora ovoga rada je da pruži pravni prikaz, osvrt i aspekt predloženog Nacrta zakona, kako bi ukazao na njegove pravne specifičnosti, odnosno moguće manjkavosti. Deo rada biće posvećen pravnom regulisanju privatne bezbednosti u državama iz neposrednog okruženja, odnosno republika članica bivše Jugoslavije. Radi toga, izlaganje će obuhvatiti teorijske i praktične aspekte privatne bezbednosti, odnosno problematiku primene predmetnih zakona u praksi. Istovremeno, biće ukazano na specifičnosti pravnog regulisanja privatne bezbednosti u pojedinim državama članicama Evropske unije. Biće razmotreni i zakonski uslovi za osnivanje i rad pravnih lica koja pružaju usluge privatnog obezbeđenja, kao i propisanu nadležnost i proceduru nadzora nad njihovim radom.
Reference
*** (2002) Zakon o agencijama za zaštitu ljudi i imovine u FBiH. Službene novine FBiH, br. 50
*** (2005) Zakon o policiji Republike Srbije. Službeni glasnik, br. 101
*** (1992/2003) Zakon o oružju i municiji. Službeni glasnik RS, br. 9/92, 39/03
*** (2005) Zakon o zaštiti lica i imovine Crne Gore. Službeni list RCG, br. 29
*** (2002-2006) Zakon o zaštiti ljudi i imovine i djelatnosti privatnog detektiva u RS. Službene novine RS, br. 50/02, 92/05 i 91/06
*** (2004) Zakon o agencijama za osiguranje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti Brčko Disktrikta. 14. jul
Aleksić, Ž.L., Milovanović, Z. (1995) Leksikon kriminalistike. Beograd: Glosarijum
Banović, B. (2004) Uloga nepolicijskih organa i organizacija u obezbedjenju dokaza kod krivičnih dela privrednog kriminaliteta - Inostrana iskustva. Zbornik radova nastavnika VŠUP, (8): 39-52
Bošković, M. (1997) Sistem obezbeđenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bošković, M., Bošković, A. (2007) Osnovi detektivske delatnosti - sa osvrtom na operativnu delatnost policije. Bar: Fakultet za poslovni menadžment
Dimitrijević, I. (2008) Pregled zakonodavstva privatne bezbednosti u zemljama Evropske unije. u: Privatne bezbednosne kompanije u Srbiji - prijatelj ili pretnja, Beograd: Centar za civilno-vojne odnose
Keković, Z. (2009) O Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije - kritički prilog za raspravu. Vojno delo, vol. 61, br. 2, str. 89-104
Kržalić, A. (2009) Stanje privatne sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Centar za sigurnosne studije BiH
Najman, V.N. (1987) Komentar Zakona o osnovama društvene samozaštite. Beograd: Službeni list SFRJ
Pavlović, G., Vejnović, D. (2010) Društveni ambijent privatnog sektora bezbjednosti sa težištem na Republici Srpskoj. Bezbjednost policija građani, Banja Luka, br. 1-2/10
Petrović, P. (2008) Kontrola i nadzor privatnog sektora bezbednosti. u: Privatne bezbednosne kompanije u Srbiji - prijatelj ili pretnja, Beograd: Centar za civilno - vojne odnose
Petrović, P. (2010) Korupcijom do licence?. u: Predrag Petrović [ur.] Komentari na Nacrt zakona o privatnom obezbeđenju, Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Radosavljević, G. (2011) Civilno obezbeđenje lakše dolazi do informacija od policije. u: Zar da nam stranci kontrolišu 50000 naoružanih ljudi u Srbiji, Internet Svedok, Beograd, br. 755
Unijat, J. (2010) Ovlašćenja službenika obezbeđenja. u: Predrag Petrović [ur.] Komentari na Nacrt zakona o privatnom obezbeđenju, Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 13.12.2011.

Povezani članci