Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 63, br. 3, str. 441-452
Vojska Republike Srbije i zaštita životne sredine
aInstitut za političke studije, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Sažetak
Svaka savremena država, u okviru svoje bezbednosne politike i Strategije bezbednosti, jednim od najznačajnijih zadataka smatra zaštitu životne sredine na svojoj teritoriji. U tom procesu nailazi se na brojne probleme, u koje se ubrajaju i nedostaci kapaciteta subjekata bezbednosti, kako u kvalitativnom, tako i u kvantitativnom smislu. To je naročito izraženo u uslovima nastanka vanrednih situacija. Međutim, kao subjekat bezbednosti i najvažniji subjekat odbrane zemlje, Vojska Srbije se može, pre svega u mirnodopskim uslovima, koristiti u zaštiti životne sredine. To je naročito poželjno u ekstremnim uslovima ugrožavanja životne sredine. To nije prioritetni zadatak vojske, ali dosadašnja praksa nedvosmisleno ukazuje da je njeno angažovanje imalo izuzetne rezultate. Međutim, angažovanje vojske na zaštiti životne sredine ima i nedostataka, koje je neophodno prevazići kako bi bila u mogućnosti da doprinese opštem razvoju društva kao deo bezbednosnog (zaštitnog) kapaciteta Republike Srbije.
Reference
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Beograd
*** (2009) Strategija odbrane Republike Srbije. Beograd
Battistelli, F. (1997) Peacekeeping and the Postmodern Soldier. Armed Forces & Society, 23(3): 467-484
Berberović, Lj. (1980) Ekološka kriza. Sarajevo
Čavoški, A. (2007) Osnovi ekološkog prava EU. Beograd
Đorđević, M., Rakić, M. (2002) Opasnosti od akcidentne pojave amonijaka. u: Međunarodno savetovanja zaštite od požara i eksplozije, Zbornik radova, Novi Sad: Viša tehnička škola
Đorđević, M. (2005) Problematika zaštite životne sredine u programima nekih političkih partija u Srbiji. Ecologica, vol. 12, br. 44, str. 61-66
Genšer, D. (2001) Mesto i uloga vojske u demokratskim civilnim društvima. Polemos, Zagreb, br. 4
Janowic, M. (1961) The Professional Soldier, a Social an Political Portrait. u: The Thee Press of Glencoe, A.: Division of the Crowell-Collier, Pulishing Company
Joldžić, V. (2008) Ekološka politika - od ideje do izgradnje međunarodnog ekološkog prava. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Jovašević, D. (2005) Zaštita životne sredine. Beograd
Manigart, P. (2003) Restructuring of the armed forces. u: Caforio G. [ur.] Handbook of the sociology of the military, New York: Kluwer Academic-Plenum Publishers
Nadić, D. (2007) Ekologizam i ekološke stranke. Beograd: Službeni glasnik
Pandurević, V. (1999) Sociologija vojske. Srpsko Sarajevo: Univerzitet u Srpskom Sarajevu
Radinović, R., Ilić, R. (2010) Strategijska dokumenta i vojna neutralnost Republike Srbije. Vršac: Centar za razvoj međunarodne saradnje, Zbornik radova
Rakić, M., Đorđević, M. (2001) Delimična dekontaminacija U-238 i mogućnost ugrožavanja životne sredine SRJ i Srbije sa aspekta bezbednosti. u: Zbornik sa međunarodnog savetovanja, Beograd: Veterinarski fakultet
Rakić, M., Đorđević, M. (2007) Prevencija ugrožavanja životne sredine u funkciji razvoja društva. Beograd: Institut za političke studije
Rakić, M. (2010) Bezbednost i/ili bezbednosna preventiva. Vojno delo, vol. 62, br. 3, str. 218-231
Rakić, M., Đorđević, M., Jovašević, D. (2008) Demokratija i životna sredina. Beograd
Todić, D., Vukasović, V. (2002) Ekološka kriza u svetu i odgovornost međunarodne zajednice - izbor najznačajnijih međunarodnih dokumenata i jugoslovenskih propisa. Beograd: Savezni sekretarijat za rad, zdravstvo i socijalno staranje, Sektor za životnu sredinu
Todić, D., Vukasović, V. (1999) Međunarodne organizacije i međunarodna saradnja u oblasti zaštite životne sredine. Novi Sad: Prometej
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 13.03.2012.

Povezani članci

Strani pravni život (2010)
Zaštita životne sredine u uporednom krivičnom pravu
Jovašević Dragan

Gl Adv komore Vojvodine (2006)
Krivica u novom Krivičnom zakoniku
Jovašević Dragan

Vojno delo (2010)
Razvoj i karakteristike sistema odbrane Bosne i Hercegovine
Lakić Danijela

prikaži sve [11]