Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 64, br. 2, str. 225-235
Odbrambena funkcija policije kao sadržaj nauka odbrane
Policijska akademija, Beograd

e-adresaobrad.stevanovic@kpa.edu.rs, sasa.mijalkovic@kpa.edu.rs
Ključne reči: policija; vojska; društvena stanja; odbrana
Sažetak
Vojska je, tradicionalno, nosilac funkcije spoljne bezbednosti države (funkcija odbrane), a policija unutrašnje bezbednosti (bezbednosna funkcija u užem smislu). Pri tome, vojska vrši i izvesne podfunkcije bezbednosti u užem smislu (Vojna policija i vojne službe bezbednosti) i može se angažovati u zaštiti unutrašnje bezbednosti zemlje, dok se policija može angažovati u odbrambenim naporima države. Zbog toga je neophodno da vojska izučava policijsku organizaciju, a policija vojnu organizaciju. Pri tome, pod vojnom i policijskom organizacijom podrazumeva se celina njihove funkcije i strukture. Vojna bezbednosna angažovanja podrazumevaju obavljanje (vojno) policijskih poslova, pružanje pomoći policiji u miru i vanrednom stanju, kao i primenu (vojno)policijskih ovlašćenja od ovlašćenih pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. S druge strane, odbrambena funkcija policije podrazumeva organizovano angažovanje - upotrebu policije u ratnom i vanrednom stanju i u podršci Vojsci Srbije u odbrani Republike od vojnih i nevojnih izazova i pretnji. To ukazuje na potrebu istraživanja policijske funkcije u vojsci i vojne funkcije u policiji. S tim u vezi, postavlja se pitanje osposobljenosti profesionalnih vojnih lica koja su visokoškolsko obrazovanje stekla u Vojnoj akademiji za profesionalno vojnobezbednosno angažovanje i za razumevanje mesta i uloge policije u odbrambenim naporima države. Sadržaji koji se odnose na izučavanje policije u odbrambenim naukama nisu dovoljno zastupljeni, a potreba za njima je, čini se, nesporna. Ovakav stav proizilazi, pored ostalog, i iz toga što je izvesnija primena znanja iz oblasti odbrambenih nauka u vojnim angažovanjima povodom nevojnih izazova, rizika i pretnji nego protiv vojnih pretnji, pri čemu se ona realizuju na principima kojima se obavljaju policijski poslovi. Osim toga, obrazovni profil koji nastaje školovanjem u oblasti odbrambenih nauka prepoznat je aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, što je još jedan od razloga za intenziviranje proučavanja obrazovnih sadržaja koji se odnose na policiju u Vojnoj akademiji. Imajući u vidu navedeno, ovim radom se problematizuje odbrambena funkcija policije kao sadržaj nauka odbrane, kako bi se fond navedenih znanja upotpunio i kako bi se došlo do višeg, a svakako dovoljnog nivoa korelacije obrazovnog profila koji se stvara školovanjem na Vojnoj akademiji i radnog profila profesionalnog vojnog službenika. To može da ima za posledicu inovaciju studijskog programa Vojne akademije u pogledu uvođenja teorijsko-saznajne discipline koja će se odnositi na izučavanje policijskih poslova, ovlašćenja i strukture. Najzad, time može doći i do promene koncepta školovanja u Vojnoj akademiji u oblasti bezbednosti, na način da ti sadržaji budu dostupni svim studentima kao obrazovni sadržaj, a ne samo polaznicima obuka koje su posvećene stručnom osposobljavanju i usavršavanju u oblasti vojne policije i bezbednosti uopšte.
Reference
*** Pravo oružanih sukoba. Beograd: MKCK, nastavni materijal, prevod na srpski
*** Prvi protokol uz ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba
*** (2004) Reforma policije u Srbiji - ka stvaranju savremene i odgovorne policijske službe. Misija OEBS u Srbiji i Crnoj Gori, Odeljenje za sprovođenje zakona
*** (2009) Strategija odbrane Republike Srbije, usvojena Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije od 26. 10. 2009. godine
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije, usvojena Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije od 26. 10. 2009. godine
*** Četvrta ženevska konvencija. u: Četvrta ženevska konvencija, http://www.tuzilastvorz.org.rs/htmltrz/PROPISI_KONVENCIJE/zen_konvencija_4_lat.pdf
*** (2001) Evropski kodeks policijske etike. Preporuka (2001) 10 koju je usvojio Komitet ministara Saveta Evrope, 19. septembar 2001
*** (2007) Zakon o Vojsci Srbije. Sl. glasnik RS, br. 116
*** (2007) Zakon o odbrani. Sl. glasnik RS, br. 116
*** (2005) Zakon o policiji. Sl. glasnik RS, br. 101
*** Studijski program osnovnih akademskih studija Vojne akademije
*** (1979) Deklaracija o policiji, Rezolucija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. br. 690
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
de Rove, S. (1998) Služiti i štititi - o ljudskim pravima i humanitarnom pravu za policiju i snage bezbednosti. Ženeva: Međunarodni komitet Crvenog krsta
Downes, M. (2004) Reforma policije u Srbiji - ka stvaranju savremene i odgovorne policijske službe. Misija OEBS u Srbiji i Crnoj Gori, Odeljenje za sprovođenje zakona
Hadžić, M., Timotić, M., Milosavljević, B.J. (2004) Smisao reforme sektora bezbednosti - priručnik. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose
Mijalković, S.V. (2009) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milojević, S., Brković, V., Subošić, D. (2001) Mesto i uloga posebnih jedinica policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u sistemu odbrane i zaštite Savezne Republike Jugoslavije. u: Naučna izgrađenost i činioci vojne strategije, Zbornik radova sa Simpozijuma o vojnoj nauci, Beograd: Institut ratne veštine
Milosavljević, B. (2004) Ljudska prava i policija - standardi ljudskih prava za policiju. Beograd: Centar za antiratnu akciju
Milosavljević, B.J. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Subošić, D. (2010) Organizacija i poslovi policije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.