Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 64, br. 3, str. 263-280
Primena metoda višekriterijumske (višeciljne) analize u procesu planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja u Vojsci Srbije - analitički hijerarhijski proces (AHP)
Odsek za PPBI, Generalštab Vojske Srbije, Beograd
Ključne reči: PPBI; upravljanje programom; višekriterijumska (višeciljna) analiza i odlučivanje; AHP
Sažetak
Odlučivanje u Vojsci Srbije i kada je u pitanju upravljanje programom ili projektom kroz proces planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja (PPBI) uglavnom je zasnovano na višekriterijumskoj - višeciljnoj analizi, a često je i kolektivnog tipa: mnogi faktori se uzimaju u obzir, a više interesnih grupa ili zainteresovanih strana učestvuje u procesu odlučivanja. Ti faktori su najčešće i međusobno suprotstavljeni, dakle u konfliktu su. Kako pomiriti sve te kriterijume, različite preferencije i suprotstavljene interese? Da li postoji najbolje rešenje ili, tačnije, jedno najbolje rešenje? Očigledno je, međutim, da svaki učesnik u odlučivanju ima svoje najbolje rešenje! Ono što je moguće u ovakvim situacijama jeste da se donosi najbolje kompromisno rešenje. Da bi to bilo najbolje (kompromisno) rešenje - i u traganju za njim, u poslednjih pet-šest decenija razvijene su metode podrške odlučivanju ovog tipa, takozvane 'metode višekriterijumskog odlučivanja'. Problemi se međusobno veoma razlikuju. Klasifikuju se generalno u dve grupe: 1) višeatributno donošenje odluka i 2) višeciljno donošenje odluka. Osnovna razlika između tih grupa problema je u tome da se prvi problemi bave izborom najbolje alternative iz skupa raspoloživih alternativa, a drugi problemi su problemi planiranja. Primena metode analitičkog hijerarhijskog procesa - AHP u procesu planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja u Vojsci Srbije, ali i u sistemu odbrane u celini, jedno je od mogućih rešenja za obe grupe tih problema.
Reference
*** (2008) Strategijski menadžment - specijalistički kurs. EAR, www.serbia-businessc.om/serb/images/stories/pdfs/poslovanje_menadzment/Strategijski%20menadzmentp.pdf
*** (2011) Pravilnik o PPBI u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Službeni vojni list, br. 9
Andrejić, M., Ljubojević, S. (2009) Operaciona istraživanja u funkciji podrške odlučivanju u sistemu odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 3, str. 15-27
Forman, E., Selly, M.A. (2001) Decision by objectives: How to convince others that you are right. World Scientific
Kirkwood, W.C. (1997) College of Business, Arizona State University: Strategic decision making. Belmont, USA: Brooks/Cole, Cengage Learning, Multiobjective Decision Analysis with Spreadsheets
Kovač, M., Stojković, D. (2009) Strategijsko planiranje odbrane. Beograd: Vojnoizdavački zavod, Direkcija za izdavačku i bibliotečko-informacionu delatnost
Milićević, M.R., Župac, G.Ž. (2012) Subjektivni pristup određivanju težina kriterijuma. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 2, str. 48-70
Petrović, D., Mihić, M., Žarkić-Joksimović, N., Jaško, O., Orlić, R., Bogojević-Arsić, V., Filipović, V., Obradović, V. (2011) Menadžment i organizacija. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Tošev, D.T. (2012) Višekriterijumska analiza u procesu javnih nabavki. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 3, str. 109-124
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.