Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 64, br. 4, str. 34-42
Operacije vojske Srbije - objekat projektnog menadžmenta
Visoka strukovna škola projektnog menadžmenta, Beograd
Sažetak
Operacije Vojske Srbije su, po svom karakteru, organizacioni sistemi koji se ispoljavaju kao socio-tehničke organizacije u konkretnim društvenim uslovima kao sredstvo ostvarivanja-dostizanja-očuvanja društvenih interesa i ciljeva. Po svom značaju, ulozi i funkcijama operacije Vojske Srbije su važan elemenat predmeta menadžmenta, kao nauke i veštine o delatnostima upravljanja poslovima, poduhvatima i društvenim sistemima radi efikasnijeg dostizanja zajedničkih ciljeva. Kao organizacioni i funkcionalni podsistem društva - sistema bezbednosti - odbrane, a po fizionomiji kao njihovi jedinstveni neborbeni i borbeni poduhvati Vojske Srbije, operacije su relativno samostalne akcije - procesi - delovanja - dejstva - borbena dejstva koji se ciljno projektuju i čine jedinstveni objekat projektnog menadžmenta.
Reference
*** (2011) Uputstvo za operativno planiranje i rad komandi u Vojsci Srbije. Beograd: Generalštab Vojske Srbije
*** (2005) Bela knjiga odbrane Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Beograd: Ministarstvo odbrane Srbije i Crne Gore, Sektor za politiku odbrane, Uprava za strategijsko planiranje
*** (2008) Uputstvo za operativno planiranje i rad komandi u Vojsci Srbije - privremeno. Beograd: Generalštab Vojske Srbije
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Beograd: Republika Srbija
*** (2009) Strategijski pregled odbrane Republike Srbije
*** (2010) Doktrina logistike Vojske Srbije - nacrt. Beograd: GŠ VS
*** (2010) Doktrina Vojske Srbije. Beograd
Djordjević, V. (2011) Uvod u operatiku kao nauku i praktičnu veštinu. Beograd: Medija centar Odbrana
Jovanović, B. (1984) Uvod u teoriju vojnog rukovođenja. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Jovanović, P. (2007) Menadžment. Beograd: Zubra
Jovanović, P., Djordjević, V., Filipović, R.T., Mitić, A. (2012) Specijalizovane discipline menadžmenta. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment
Kukoleča, S.M. (1972) Osnovi teorije organizacionih sistema. Beograd: Privredno finansijski vodič - 'Oeconomica'
Lerner, A.J. (1970) Principi kibernetike. Beograd: Tehnička knjiga
Lukić, R.D. (1978) Osnovi sociologije. Beograd: Naučna knjiga
Marković, M. (1962) Logika. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Marković, M. (1981) Filozofski osnovi nauke. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Ministarstvo odbrane (2009) Strategija odbrane RS. Beograd
Šešić, B.V. (1982) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Vojno delo (1996)
Jezik ratne veštine i mišljenje
Ninić Radivoj

Vojno delo (1998)
Naučni zakoni rata
Mikić Slobodan B.

Vojno delo (1999)
O naučnim zakonitostima rata
Mikić Slobodan B.

prikaži sve [148]