Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 66, br. 1, str. 289-302
Teorijski pristup zadovoljstvu poslom i motivaciji zaposlenih
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
Ključne reči: zadovoljstvo; motivacija; zaposleni; organizacija i upitnik
Sažetak
Zaposleni u organizaciji bitan su element njenog uspeha i važan element domena rada savremenog menadžera. U radu su izloženi teorijski pristupi proučavanja motivacije zaposlenih i mogućnosti merenja nivoa njihovog zadovoljstva poslom.
Reference
Bogićević-Milikić, B. (2011) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Ekonomski fakultet
Ćamilović, S., Vujić.V. (2007) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Beograd
Dessler, G. (2007) Osnovi menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Data Status
Đurić, Z. (2012) Menadžment malih i srednjih preduzeća. Beograd
Janičić, P.D. (2007) Poslovno ponašanje menadžera. Beograd
Janićijević, N. (2011) Upravljanje organizacionim promenama. Beograd: Ekonomski fakultet
Jovičić, M. (2010) Kako ostvariti zadovoljstvo poslom. Beograd: Zadužbina Andrejević
Lončarević, R., Mašić, B., Đorđević-Boljanović, J. (2009) Menadžment. Beograd: Univerzitet Singidunum
Mašić, B. (2012) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Singidunum
Mihajlović, D. (2000) Psihologija u organizaciji. Beograd: FON
Milivojević, T. (2009) Motivacija za rad. Beograd
Petković, M., Janićijević, N., Bogićević-Milikić, B. (2012) Organizacija. Beograd: Ekonomski fakultet
Stojaković, S., Đurasović, V., Unčanin, R. (1998) Motivacija menadžera. Beograd
Vujić, V. (2004) Menadžment ljudskog kapitala. Opatija
Williams, C. (2011) Principi menadžmenta. Beograd: Data Status
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1401289P
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2014.