Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 67, br. 2, str. 207-242
Uspostavljanje održive stabilnosti javnih finansija Srbije - od smanjenja plata i penzija do smanjenja utaje PDV-a
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za kadrove
Ključne reči: budžet; plate; penzije; evazija; siva ekonomija; porez na dodatu vrednost; PDV; poreski dužnici
Sažetak
Krajem oktobra 2014. godine Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta za 2014. godinu, sa pratećim zakonima, kojima je predviđeno smanjenje penzija i plata za sve zaposlene u javnom sektoru. Međutim, održiva finansijska stabilnost se ne može uspostaviti ako bi se primenile samo kratkoročne mere smanjenja plata i penzija. U godinama koje dolaze, budžetski deficit će se, sasvim sigurno, uvećavati, ukoliko izostanu ostale mere štednje, kao i mere za povećanje budžetskih prihoda, na bazi porasta proizvodnje i preduzimanja radikalnih mera za svođenje sive ekonomije u razmere koje se mogu smatrati ekonomski dopustivim. Ukoliko država pokaže nespremnost da na organizovan, zakonom zasnovan način smanji utaje poreza u gotovo svim delatnostima, izlaz za pokriće budžetskog deficita će se, i u budućnosti, morati tražiti u daljem smanjenju plata i penzija, bez obzira na posledice koje ove mere nose, po stabilnost i bezbednost zemlje. Umesto nastojanja da, po svaku cenu, zadrže prihode koji pripadaju državi a ne njima, privredni subjekti moraju se usmeriti na povećanje efikasnosti poslovanja, u uslovima legalnog ostvarivanja proizvodno-prometnog procesa. Prelaskom iz sive u poslove legalne ekonomije, oni će višestruko kompenzirati novčane iznose, dotle prisvajane kroz potkradanje države. Takav obrazovni cilj ima i ovaj članak, usredsređen na PDV kao najznačajniji poreski oblik, s obzirom na njegovo dominantno učešće u prihodima budžeta R. Srbije (od blizu 50%). Bolja naplata poreza ne može se ostvariti bez provođenja rigoroznih sankcija i planske kontrole obračuna i plaćanja poreskih i drugih izvornih prihoda države, od strane visoko moralnih, nekorumpiranih lica, vrhunskih poznavalaca sistemskih rešenja kojima se regulišu poreske obaveze.
Reference
Brigham, E.F., Gapenski, L.C. (1994) Financial management. Forth Worth: The Dryden Press
Ćuzović, S. (2014) Trgovina, principi, struktura i razvoj. Čačak: Visoka poslovna škola strukovnih studija
Elliot, B., Elliot, J. (2002) Financial Accounting, Reporting and Analysis. Prentice Hall
Hrustić, H. (2004) Porez na dodatu vrednost. Novi Sad: Stilos
Ilić, G., Radovanović, R., Škarić, J.K. (1997) Finansijsko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Kieso, W.D., Weygandt, J.J., Kieso, E.D., Kimmel, D.P. (2002) Managerial Accounting Tools for Business recision Making. USA: John Wiley & Sons
Krasulja, D., Ivanišević, M. (2000) Poslovne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Meigs, R.F., Williams, J.R., Haka, S.F., Bettner, M.S. (2001) Financial Accounting. Boston: Irvin Mc Graw Hill
Pavlović, M., i dr. (2010) Primena kontnog okvira za preduzeća, zadruge i preduzetnike u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Privredni savetnik, Beograd
Pavlović, M., i dr. (2004) PDV Zbirka propisa o porezu na dodatu vrednost. Beograd: Privredni savetnik
Petković, Z. (2013) Poresko knjigovodstvo i evidencija. Beograd: Beogradska poslovna škola
Petrović, D., Petrović, N. (2014) Finansijsko računovodstvo. Beograd: Visoka poslovna škola Čačak
Radičić, M., Raičević, B. (2011) Javne finansije - teorija i praksa. Beograd: Data status
Savić, M., Tatić, I., Nešić, V., i dr. (2005) PDV priručnik za primenu propisa o porezu na dodatu vrednost. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Stanić, S., Pavlović, M., i dr. (2007) Priručnik o primeni kontnog okvira u skladu sa MRS/MSFI, za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike. Privredni savetnik, Beograd
Škarić-Jovanović, K. (2007) Finansijsko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1502207p
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka