Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 67, br. 4, str. 195-221
Evolucija inspekcijskog nadzora Vojske Srbije kroz prizmu istorijsko-komparativne metode
aMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Inspektorat odbrane
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresagoran.radovanovic@vs.rs, samed.karovic@va.mod.gov.rs
Ključne reči: vojna organizacija; kontrola; nadzor; inspekcija; inspekcijski nadzor; borbena gotovost; istorijsko-komparativna metoda
Sažetak
Bitna pretpostavka funkcionisanja vojnoorganizacionih sistema je njihovo usmeravanje izraženo kroz određene funkcije i procese koji vode ostvarivanju postavljenih ciljeva. Kontrola je sastavni deo života svake organizacije. U teoriji i praksi kontrole poseban značaj ima inspekcijski nadzor kao oblik ostvarivanja kontrolno-nadzorne delatnosti organa državne uprave. Osnovna svrha inspekcijskog nadzora vojnoorganizacionih sistema jeste obezbeđenje povratne informacije, uvid u izlazne vrednosti, radi regulisanja stanja u sistemu, odnosno svođenje izlaznih veličina na nivo predviđenih i projektovanih vrednosti. Da bi se to postiglo treba da postoje takvi elementi u sistemu koji mere, ocenjuju, upoređuju i intervenišu. Tu ulogu u inspekcijskom nadzoru Vojske imaju različiti inspekcijski organi. Tokom određenog perioda inspekcijski organi prilagođavali su se aktuelnom trenutku i odražavali potrebe sistema države i njene vojske. Vremenom se menjala organizacija, metod i koncept rada, što je imalo za posledicu i njenu evoluciju od perioda kada se jasno organizaciono dimenzionirala pa do sadašnjeg aktuelnog stanja. Promene i način rada inspekcijskog nadzora prikazane su kroz prizmu istorijsko-komparativne metode, sa težištem na sličnostima i razlikama i postavljenim standardima, počev od perioda prvih inspekcija u Srpskoj kraljevskoj vojsci krajem 19. veka do 2011. godine, kada je formiran Inspektorat odbrane Republike Srbije.
Reference
*** (1940) Uredba o Vrhovnoj inspekciji vojne sile. 23. januar
*** (1923) Službeni vojni list
*** (1994) Zakon o odbrani. Službeni list SRJ, Beograd, broj 43
*** (1997) Pravilo kontroli i ocenjivanju borbene gotovosti Vojske Jugoslavije. Beograd: Generalštab Vojske Jugoslavije
*** (1881-1941) Službeni vojni list, http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/zbirka/novina/sluzbeni-vojni-list-1881-1941
*** (2015) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36
*** (1911) Uredba o glavnoj inspekciji celokupne vojske 26. februar 1911. god. Službeni vojni list
*** (1923) Uredba o inspekcijama. Službeni vojni list, 17. decembar
*** (1887) Uredba o ustrojstvu inspekcije. Službeni vojni list, 01. novembar
*** (1891) Službeni vojni list
*** (1892) Službeni vojni list
*** (1904) Uredba o trupnim inspekcijama. 15. maj
*** (1904) Službeni vojni list
*** (1989) Razvoj oružanih snaga SFRJ od 1945 do 1985. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
*** (2007) Longman Advanced American Dictionary. London: Pearson Longman
*** (1977) Pravilnik o kontroli i ocenjivanju borbene gotovosti u oružanim snagama. Beograd: Savezni sekretarijat za narodnu odbranu
*** (2011) Pravilnik o elementima, sadržaju i standardima za ocenu stanja i operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije. Beograd: Uprava za operativne poslove (J-3)
*** (1967) Vojni rečnik. Beograd: Državni sekretarijat za narodnu odbranu
Državni sekretariat za narodnu odbranu (1969) Zakon o narodnoj odbrani. Službeni vojni list, Beograd, broj 6
Jovanović, B. (1984) Uvod u teoriju vojnog rukovođenja. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (2006) Osnovi metodologije političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik, 3. izmenjeno i dopunjeno izdanje
Milošević, N., Milojević, S. (2001) Osnovni metodologije bezbednosnih nauka. Beograd: Policijska akademija
Milošević, N. (1990) Metod i metodologija ratne veštine. Beograd: Sekcija za štampanje i umnožavanje OS 'Maršal Tito'
Ratković-Kostić, S. (2007) Evropeizacija srpske vojske 1878-1903. Beograd: Vojnoistorijski institut
Savezni sekretariat za narodnu odbranu (1970) Pravilnik o neposrednoj kontroli u JNA. Službeni vojni list, Beograd, broj 2
Savezni sekretariat za narodnu odbranu (1974) Zakon o narodnoj odbrani. Službeni vojni list, Beograd, broj 9
Savezni sekretariat za narodnu odbranu (1982) Zakon o narodnoj odbrani. Službeni vojni list, Beograd, broj 12
Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki-Vokić, N. (2008) Temelji menadžmenta. Zagreb: Školska knjiga
Tomić, Z. (2011) Upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Wills, A., i dr. (2011) Parliamentary oversight of security and intelligence agencies in the European Union. Brussels: European Parliament
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1504195R
objavljen u SCIndeksu: 06.02.2016.

Povezani članci