Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 68, br. 2, str. 212-220
Značaj interne revizije za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije
aGeneralštab Vojske Srbije, Komanda RV i PVO, 126. br VOJIN
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Inspektorat odbrane
cMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Sektor za budžet i finansije

e-adresamilica.radojkovic@20bvojin.126brvojin.vipvo.vs
Ključne reči: javni sektor; interna revizija; indeks rizika; Ministarstvo odbrane; Vojska
Sažetak
Interna revizija je uspostavljena nezavisna, visokostručna i objektivna ocenjivačka i savetodavna aktivnost, koja se obavlja radi pružanja usluga rukovodstvu radi stvaranja nove vrednosti i unapređenja poslovanja. Svoje ciljeve ostvaruje kroz sistematičan i disciplinovan pristup procenjivanju i unapređenju efektivnosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i upravljanja. Područje rada interne revizije proteže se od ocene računovodstvenih izveštaja, pa sve do provere i ocene efektivnosti i ekonomičnosti celokupnog poslovnog procesa. Imajući u vidu da su potrebe sistema odbrane od najvišeg značaja za svaku državu, neophodnost uspostavljanja interne revizije predstavlja najefikasniji mehanizam za finansijsko i operativno poboljšanje u poslovanju, usmereno na povećanje borbene gotovosti, uz zakonito, namensko, ekonomično i efikasno raspolaganje budžetskim sredstvima. U ovom radu prezentuje se delokrug i pravni osnov interne revizije u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, i to na opštim saznajnim osnovama kroz prikaz pojma i značaja interne revizije. Takođe, ukazano je na ključne oblasti lociranja interne revizije u sistemu odbrane, koje mogu da doprinesu ekonomičnosti i efikasnosti, ali i većoj ukupnoj vrednosti.
Reference
*** (2009/2014) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 54, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142
*** (2011) Povelja interne revizije. Službeni vojni list, Beograd, br. 1
*** (2011) Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru. Službeni glasni RS, Beograd, br. 99
*** (2009) Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 61/09
*** (2013) Revizija sistema plata - Studija slučaja. Beograd, PIFC3 (Podrška razvoju interne finansijske kontrole u javnom sektoru - faza 3)
*** (2011) Etički kodeks interne revizije u Ministarstvu odbrane. Službeni vojni list, Beograd, br. 1
Institut Internih Revizora (2006) Profesionalna praksa interne revizije. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Petrović, D. (2014) Sistemi kontrole finansijskog poslovanja u javnom sektoru. Budžetsko računovodstvo, 21/2014:67-88
Pickett, K.H.S. (2007) Osnovni priručnik za internu reviziju. Beograd: Savez računovođa i revizora
Piket, S.K.H. (2008) Interni revizor u praksi / The internal auditor at work. Beograd: Savez računovodja i revizora Srbije
Trandafilović, S., Knežević, M. (2013) Finansiranje sistema odbrane i programsko budžetiranje. Beograd: Medija centar 'Odbrana'
Vitorović, B. (2004) Interne kontrole i interna revizija. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Žugić, R. (2012) Kontrole i revizije u funkciji izvršenja finansijskog plana Ministarstva odbrane. u: Zbornik XXXIX Simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS
Žugić, R. (2007) Civilna kontrola vojske - kontrola budžeta. Beograd: Vojnoizdavački zavod
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1602212R
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka