Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 68, br. 2, str. 242-262
Značaj i primena elektronskog bankarstva u Srbiji
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd
bInstitut za plućne bolesti, Sremska Kamenica

e-adresamarkopavlovic82@open.telekom.rs
Ključne reči: e-bankarstvo; tehnologija; internet; ljudski faktor i primena
Sažetak
U članku autori analiziraju i razmatraju stanje i primenu elektronskog bankarstva u Srbiji. Poznato je da primena bankarstva u Srbiji nije dostigla evropski nivo, pa banke nastoje da edukuju građene i upute ih na korišćenje tog vida bankarstva. U radu se analiziraju osnovi modeli elektronskog poslovanja, načini i sredstva plaćanja putem interneta, oblici i vrste elektronskog bankarstva i usluge, kao i njegove prednosti i nedostaci. Takođe, prikazani su i rezultati istraživanja o primeni elektronskog bankarstva u Srbiji.
Reference
Anucojić, D. (2008) Internet i elektronsko poslovanje. Novi Sad: Prometej
Bjelić, P. (2000) Elektronsko trgovanje - elektronsko poslovanje u međunarodnoj trgovini. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Bubanja, V.M. (2013) Modeli i tehnologije E-poslovanja. Beograd: Visoka škola strukovnih studija-Beogradska poslovna škola
Čekerevac, Z. (2009) Internet tehnologije i internet poslovanje. Kruševac: Fakultet za industrijski menadžment, ICIM plus - Izdavački centar za industrijski menadžment plus
Ćosić, D. (2010) Menadžment informacioni sistemi u javnoj upravi. Beograd: Beogradska poslovna škola
Gledović, B. (2008) Elektronsko poslovanje. Valjevo: Visoka poslovna škola strukovnih studija
Hadžić, M. (2009) Bankarstvo. Beograd: Univerzitet Singidunum
Karić, D. (2008) Rizici elektronskog bankarstva i zaštita. Beograd: Zadužbina Andrejević
Knežević, B., Bubanja-Vidas, M. (2008) Priručnik iz elektronskog biznisa. Beograd: Beogradska poslovna škola
Milačić, S., Kapor, P., Ljubić, M. (2010) Instrumenti platnog prometa i poslovna dokumentacija. Beograd: Megatrend univerzitet
Milosavljević, M., Vladislav, M. (2011) Elektronska trgovina. Beograd: Univerzitet Singidunum
Mitrović, J. (2003) Informatika. Kosovska Mitrovica: Ekonomski fakultet
Radenković, B. (2007) Elektronsko poslovanje. Beograd: FON
Simić, R., Živković, M. (2010) Menadžment informacioni sistemi u elektronskoj upravi. Beograd
Stankić, R. (2010) Elektronsko poslovanje. Beograd: Ekonomski fakultet
Trajković, S. (2013) Baze podataka. Kosovska Mitrovica: Ekonomski fakultet
Uroš, T. (2006) Elektronsko poslovanje. Beograd: Beogradska poslovna škola - visoka škola strukovnih studija
Vujović, S. (2005) Elektronsko poslovanje i elektronska inteligencija. Beograd: Beogradska poslovna škola
Živadinović, J., Radovanović, S., Medić, Z. (2013) Elektronsko poslovanje. Valjevo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo16021242P
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka