Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 68, br. 7, str. 7-14
Lice i naličje globalizacije kao naučno-tehnološkog procesa i globalizma kao paradigme novog svetskog poretka
Institut za političke studije, Beograd
Sažetak
U tekstu se razmatraju karakteristike globalizacije kao naučno-tehnološkog procesa i globalizma kao paradigme novog svetskog poretka. Pri ovom proučavanju polazi se od njihove istorijske geneze od antičkih vremena, preko srednjovekovnog razvoja do savremenih oblika manifestovanja u globalnim razmerama. Primenom kvalitativne analize utvrđeno je višestruko negativno dejstvo globalizma, kao modela neoliberalnog imperijalizma, na suverenost nacionalnih država i njihovu finansijsku i ekonomsku nezavisnost. Transnacionalne korporacije su tokom 20. veka postale glavni ekonomski i finansijski subjekti na globalnom nivou, koji diktiraju pravila funkcionisanja u savremenim međunarodnim, ekonomskim i finansijskim institucijama i međudržavnim odnosima i na taj način neposredno utiču na slabljenje značaja i uloge nacionalnih država ekonomija.
Reference
Brdar, M.M. (2002) Globalizacija i desuverenizacija - problem regionalizacije Srbije u aktuelnom geopolitičkom kontekstu. Sociološki pregled, vol. 36, br. 1-2, str. 57-80
Bulatović, M. (2011) Ekonomija i demokratija - držati glavu iznad. Podgorica: Jumedia Mont, Danilevski, N.: Rusija i Evropa, Službeni list SRJ, Beograd, 1994
Chossudovsky, M. (1997) How did the IMF dismantled Yugoslavia. u: The globalization of poverty, impacts of IMF and World bank reforms, London: Zed books
Čavoški, K. (1989) O neprijatelju. Beograd: Prosveta
Čomski, N. (2011) Pečat, Beograd, br. 150
Dučić, J. (1999) Verujem u boga i srpstvo. Beograd: Dereta
Jovanović, V. (2011) Diplomatija i šah - Ni konfrontacija ni kapitulacija. Beograd: JP Službeni glasnik
Kara-Murza, S. (2008) Manipulacija svešću, knj. 1, Prevodilačka radionica Rosić. Beograd: Nikola Pašić
Marković, J. (2012) Diplomatija i šah - Ni konfrontacija ni kapitulacija. Nacionalni interes, Institut za političke studije, Beograd, vol 13, No 1, str. 182-187
Milošević, Z. (2014) Budućnost nacionalne države. Banjaluka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Milošević, Z., Đurić, Ž., priredili (2014) (Dez)integracija država i identitet - (Dez)integracija država i nacionalni identitet na početku 21. veka. Beograd: Institut za političke studije
Mitrofanova, V.A. (2012) Kriza nacionalne države u epohi globalizacije. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja, vol. 8, br. 1, str. 9-28
Panorin, A. (2007) Savremeni rat kao borba bogatih protiv siromašnih / Modern war as a struggle of the rich against the poor. Belgrade: Nova Evropa
Proroković, D. (2012) Geopolitika Srbije - položaj i perspektive na početku XXI veka. Beograd: JP Službeni glasnik
Stanković, V. (2014) Načini desuverenizacije savremenih država/nacija - politički, pravni, ekonomski i društveni pristupi. u: Milošević Z.; Đurić Ž. [ur.] (Dez)integracija država i identitet, Beograd: Institut za političke studije, str. 53-66
Zinovjev, A. (2002) Zapad - fenomen zapadnjaštva. Beograd: Naš dom
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1607007B
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci