Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 69, br. 6, str. 330-349
Finansiranje nacionalne odbrane i bezbednosti - Srbija i zemlje EU
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije

e-adresavioleta.babic@fpsp.edu.rs
Ključne reči: odbrana; bezbednost; troškovi; budžet
Sažetak
Proces globalizacije zahvata skoro sve aspekte međunarodnih odnosa, a postojeći sistemi odbrane i bezbednosti treba da odgovore na neizvesnost, iznenađenja i nepredvidive situacije. Kraj hladnog rata doveo je do smanjenja oružanih snaga i njihovog prestrukturiranja, kao i do prelaska kvantiteta u kvalitet. Neophodan je reformski proces i znatna finansijska sredstva koja država treba da obezbedi. Bez obzira na preporuke da države za odbranu izdvajaju sredstva u iznosu od 2% bruto domaćeg proizvoda, ekonomska kriza, bezbednosni rizici, pretnje i izazovi jesu razlozi što se u mnogim zemljama beleži opadanje izdataka za odbranu i bezbednost. Ovakav trend vidljiv je i u zemljama članicama EU i NATO. Za nacionalnu odbranu i bezbednost razvijene zemlje izdvajaju više od zemalja koje su u procesu tranzicije. Država Srbija je do 2012. godine izdvajala iz budžeta za odbranu 2,2% BDP-a, a tek 2013. godine počinje porast ovih rashoda do nivoa od 2,4% BDP-a, što je više od proseka Evropske unije i većine njenih članica.
Reference
Čubra, N. (1979) Ekonomika opštenarodne odbrane. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Diković, Lj. (2016) U vojsku vredi ulagati. Odbrana, Beograd, 254, od 15.04. (http://www.vs.rs/index.php?news_article=c81a82b0-02e6-11e6-b66b-001a649ddcfe, pristup 11.10.2016.)
Eurostat (2015) Statistic explained. Sajt Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/6/61/Evolution_of_total_general_government_expenditure%2C_EU-28%2C_20062014%2C_%25_of_GDP_and_%25_of_total_expenditure_new.png
Eurostat (2015) Statistic Explained EUROSTAT. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, General government expenditure by function (COFOG), pristup 05.10.2016
FAKTI (2012) Udeo SAD u planetarnim vojnim rashodima ispod 40 odsto - prvi put od raspada SSSR. http://fakti.org/oruzje/udeo-sad-u-planetarnim-vojnim-rashodima-ispod-40-odsto-prvi-put-od-raspada-sssr, 22.10.2016
Forca, B. (2015) Kakva nam vojska treba?. Vojno delo, vol. 67, br. 5, str. 231-250
IISS - International Institute for Strategic Studies (2015) The military balance 2015. 11.02.2015, https://www.iiss.org/, 15.09.2016
Jovanović, M., Đurović-Todorović, J. (2003) Finansijska teorija i politika. Niš: Ekonomski fakultet
Knežević, M. (2013) Finansiranje rashoda sistema odbrane Republike Srbije, Vojna teorija i praksa. Novi glasnik, 1, str. 83-100
Komazec, S., Ristić, Ž. (2000) Monetarne i javne finansije - menadžment monetarne i javne ekonomije. Beograd: Viša poslovna škola
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2010) Memorandumu o ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. sa projekcijama za 2012. i 2013. godinu. http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/Revidirani%20memorandum%20o%20budzetu%20i%20ekonomskoj%20i%20fiskalnoj%20politici%20za%202011_%20godinu%20sa%20projekcijama%20za%202012_%20i%202013_%20g
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2016) Bilten javnih finansija, Beograd, mart, http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/bilten%20javne%20finansije/2016/Bilten%20139%20SRB%202706.pdf, 10.09.2016
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2016) Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem. http://www.mfin.gov.rs/download/pdf/podzakonskiakti/pravilnici/Pravilnik%20o%20standardnom%20klasifikacionom%20okviru%20i%20kontnom%20planu%20za%20budzetski%20sistem.pdf, pristup 28.10.2016
Ministarstvo odbrane Republike Srbije (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/strategije/Strategija%20nacionalne%20bezbednosti%20Republike%20Srbije.pdf, pristup 12.10.2016
Ministarstvo odbrane Republike Srbije (2016) u: Informator za 2015 godinu, http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/informator/2015/novembar/pregled_rasporedjenih_i_utrosenih_sredstava_cir.pdf, 25.11.2016
Ministarstvo odbrane Republike Srbije (2010) Bela knjiga odbrane. http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/strategije/Bela_Knjiga-Srpski.pdf, 18.10.2016
Ministarstvo odbrane Republike Srbije (2009) Strategija odbrane Republike Srbije. http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/strategije/Strategija%20odbrane%20Republike%20Srbije.pdf, 17.11.2016
Ognjanović, V. (2004) Javne finansije. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Raičević, B. (2005) Javne finansije. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta
Rozen, S.H., Gajer, T. (2009) Javne finansije. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta
SIPRI (2013) https://www.sipri.org/yearbook/2013/03, 15.09.2016
Spalević, Ž., Bjelajac, Ž., Dimitrijević, D. (2013) Trgovina oružjem kao globalni međunarodni problem. Međunarodni problemi, vol. 65, br. 2, str. 139-159
Stiglic, E.Dž. (2004) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Stojanović, S. (2008) Perspektive bezbednosti savremenog sveta. Vojno delo, vol. 60, br. 4, str. 9-32
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1706330V
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.

Povezani članci