Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 69, br. 6, str. 374-383
Mogućnost upravljanja rizikom portfolija hartija od vrednosti
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd
Ključne reči: finansijski rizik; investicioni portfolio; diversifikacija tržišta
Sažetak
Nestabilnost koja permanentno postoji na finansijskim tržištima i porast rizika dovela je do potrebe upravljanja rizicima u finansijskom poslovanju. Cilj ovog rada je da se pokaže kako se diversifikacijom portfolia hartija od vrednosti može doći do portfolia koji ima najbolje karakteristike pri čemu se vrši eliminacija nesistemskog rizika. Osnovni motiv izrade ovog rada je činjenica da većina investitora nema pozitivan stav prema riziku, jer rizik umanjuje marginalnu korisnost bogatstva, a sami investitori imaju za cilj maksimalni prinos na investicije.
Reference
Ćurčić, U. (2002) Bankarski portfolio menadžment. Novi Sad: FELjTON
Ćurčić, U., Barjaktarević, M. (2012) Bankarski portfolio menadžment. Beograd: Alfa Univerzitet
Đuričin, D.N. (2009) Kako iz ekonomije moralnog hazarda preći u ekonomiju inteligentnog upravljanja rizicima - slučaj Srbije. Ekonomika preduzeća, vol. 57, br. 7-8, str. 259-283
Fabbozzi, F.J. (2011) The Theory and Practise of Investment Management, Second edition. New Jersey: John Wiley & Sons
Jović, S. (1990) Bankarstvo. Beograd: Naučna knjiga
Mahrabian, A. (1991) Your Inner Path to Investment Success Insights into the Psychology of Investing. Chicago, Illinois: Porobus Publishing Company
Sinkey, J.F. (1983) Comercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. New York: MacMillan Publishing Company, Third Edition
Sutton, D. (1989) Understanding the Stock Market - The Investor's Self-Teaching Seminars. Chicago, Illinois: Probus Publishing company
Wurman, R.S., Siegel, A.M., Morris, K.M. (1990) The Wall Street journal guide to understanding money & markets. New York: Access Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1706374K
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.

Povezani članci