Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 69, br. 7, str. 424-436
Prilog unapređenju komunikacije i poslovanja u logističkim poslovima sistema
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Ključne reči: informacije; komunikacija; logistika; logističke performanse; unapređene tehnike komunikacije; konkurentnost kompanije
Sažetak
Rad elaborira suštinu implementacije savremenih komunikacionih tehnika koje su na raspolaganju menadžerima, a koje predstavljaju novi društveni resurs i šansu za kvalitetno razumevanje njihovih kompetencija. U praksi se, vrlo često, mogu sresti pristupi definisanju i kreiranju okvira kompetencija koji uključuju i bihevioralne i tehničke aspekte obavljanja posla. Prilagođavanje promenama predstavlja umetnost pobeđivanja u vremenu neizvesnosti. Informaciona tehnologija predstavlja osnovnu vezu svih procesa logističkog lanca i omogućava kontinuiranu komunikaciju u realnom vremenu. Samim tim, postala je osnovni alat koji osigurava efikasan tok proizvoda, usluga i informacija kroz logistički sistem.
Reference
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistics information system. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Andrejić, M.D., Sokolović, V.S., Milenkov, M.A. (2010) Koncept razvoja službi logistike. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 4, str. 37-62
Barac, N., Milovanović, G. (2003) Menadžment poslovne logistike. Niš: Ekonomski fakultet
Davidović, B. (2012) Intralogistika - unutrašnji transport. Kragujevac: Visoka tehnička škola strukovnih studija, str. 1
Đorđević, G. (2011) Informacione tehnologije u digitalnoj ekonomiji. Beograd: BTO
Jones, J.V. (2006) Integrated Logistics Support Handbook. New York: The McGraw-Hill Companies
Milenkov, M.A., Dronjak, M.Ž., Parezanović, V.D. (2015) Prilog boljem razumevanju logistike. Vojnotehnički glasnik, vol. 63, br. 4, str. 68-98
Panić, S., Andrejić, M.D., Stanković, V. (2015) The role of internal communication in employee motivation. Vojno delo, vol. 67, br. 5, str. 384-400
Regodić, D. (2014) Logistika Lanci snabdevanja. Beograd: Univerzitet Singidunum, str. 26-27
Soldat, D.S., Matotek, M.Đ. (2014) Optimizacija lanca snabdevanja implementacijom savremenih informaciono komunikacionih tehnologija. Zrenjanin, Stručni rad, str. 1071
Stanojević, L.V., Veljović, A.V. (2008) Razvoj metodologije projektovanja poslovne inteligencije. Beograd
Stjepanović, Ž. (2010) Informacioni sistemi i njihov uticaj na strateško upravljanje poslovnim sistemima preduzeća. u: Zbornik radova, Doboj, str. 178
Stock, J.R., Lambert, D.M. Strategic logistics management
Vasiljević, D., Slović, D. (2015) Kaizen: Japanska paradigma poslovne izvrsnosti. Beograd: FON
Vasiljević, D., Jovanović, B. (2008) Menadžment logistike i lanaca snabdevanja. Beograd: FON
Veljović, A., Radojičić, M., Vesić, J. (2008) Menadžment informacioni sistemi. Čačak: Tehnički fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1707424I
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.