Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 70, br. 2, str. 193-202
Tortura u savremenom krivičnom pravu i evropski standardi
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
Različiti oblici torture, mučenja, zlostavljanja i delovanja na fizičku i psihičku ličnost drugog lica kojim se povređuje njegovo ljudsko dostojanstvo zabranjeni su nizom međunarodnih dokumenata univerzalnog (OUN) i regionalnog (Savet Evrope) karaktera. No, i brojna savremena krivična zakonodavstva propisuju krivičnu odgovornost i kažnjivost za različite oblike torture i drugih oblika zlostavljanja drugih lica kao krivičnih dela. Upravo o sadržini međunarodnih standarda i pojmu i karakteristikama torture kao krivičnog dela te njegovim oblicima ispoljavanja i propisanim kaznama za njegove učinioce govori ovaj rad.
Reference
*** (2003/2010) Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 36/2003, 37/2003, 21/2004, 69/2004, 18/2005 i 42/2010
*** (2003/2010) Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 10/2003, 45/2004, 6/2005 i 21/2010
*** (2003/2013) Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 49/2003, 108/2004, 37/2006, 70/2006, 73/2010, 1/2012 i 67/2013
*** (2006) Službeni glasnik Republike Srbije, broj 98
*** (2003/2005) Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 9/2003 i 5/2005
*** (1971/2001) Službeni list SFRJ, broj 7/71 i Službeni list SRJ 4/2001
*** (2003) Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 9
*** (1991/2005) Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 9/91 i 16/2005
*** (2003) Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 9
*** (2005) Službeni glasnik Republike Srbije, broj 85
*** (1998) Krivični zakonik Nemačke. Beograd, prevod D. Pavlović, str. 112
Đorđević, Đ. (2010) Krivično pravo - posebni deo. Beograd, str. 45
Jovašević, D. (2014) Praktikum za krivično pravo. Niš, Posebni deo
Jovašević, D., Ikanović, V. (2012) Krivično pravo Republike Srpske - posebni deo. Banja Luka
Jovašević, D. (2003) Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije sa sudskom praksom. Beograd, str. 134
Jovašević, D. (2007) Krivični zakonik Republike Srbije sa uvodnim komentarom. Beograd
Jovašević, D. (2017) Krivično pravo - posebni deo. Beograd, str. 78-81
Jovašević, D., Mitrović, Lj., Ikanović, V. (2017) Krivično pravo Republike Srpske - posebni deo. Banja Luka, str. 187
Jovašević, D. (2011) Leksikon krivičnog prava. Beograd
Kokolj, M., Jovašević, D. (2011) Krivično pravo Republike Srpske - Opšti i posebni deo. Bijeljina, str. 309-310
Lolis, N., Mangakis, G. (1973) Greek Penal Code. London: Maxswell, str. 43
Petrović, B., Jovašević, D., Ferhatović, A. (2016) Krivično pravo. Sarajevo, 2, str. 178
Raroga, A.I., Esakov, G.A., Čučaev, A.I., Stepalin, V.P. (2007) Ugolovnoe pravo Rossii: Čati obšaja i osobenaja. Moskva
Simić, I., Trešnjev, A. (2010) Krivični zakonik sa kraćim komentarom. Beograd, str. 112
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1802193J
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka