Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 70, br. 5, str. 99-117
Menadžment korporativne bezbednosti i kriminalitet kao oblik i izvor ugrožavanja bezbednosti korporacija
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd, Srbija
Sažetak
U radu je definisano pojmovno određenje menadžmenta korporativne bezbednosti i razmatra se bezbednost u korporativnim i privrednim sistemima kao potsistema civilne i nacionalne bezbednosti, potom se razmatra menadžment u korporativnoj bezbednosti, uloge i veštine u menadžmentu, kao i definisanje pojma menadžera, način na koji se klasifikuju menadžeri u organizaciji i kako se menja posao menadžera. Takođe, analiziraju se i izvori i oblici ugrožavanja bezbednosti korporacija, posebno kriminalitet kao oblik i izvor ugrožavanja bezbednosti, odnosno kriminalitet kao individualni čin i društvena pojava, sa akcentom na imovinske delikte.
Reference
Bakam, J. (2006) Korporacija - patološka težnja za profitom. Zagreb: Mirakul d.o.o
Campbell, D.J. (2000) The proactive employee: Managing workplace initiative. Academy of Management Perspectives, 14(3): 52-66
Čomski, N. (1999) Profit iznad ljudi - neoliberalizam i globalni poredak. Novi Sad: 'Svetovi'
Čomski, N. (2004) Hegemonija ili opstanak, američka težnja za globalnom dominacijom. Zagreb: 'Naklada Ljevak'
Daničić, M., Stajić, L. (2008) Privatna bezbednost. Banja Luka: Privatna Visoka policijska škola
Dragišić, Z. (2007) Bezbednosni menadžment. Beograd: Fakultet bezbednosti
Drucker, P. (1995) Menadžment za budućnost. Beograd: Grmeč&Privredni pregled
Drucker, P. (2006) Upravljanje u budućem društvu. Zagreb: M.E.P. Consult
Đukić, S. (2016) Posledice organizovanog kriminaliteta po nacionalnu bezbednost. Vojno delo, vol. 68, br. 7, str. 85-102
Đukić, S. (2017) Krizni menadžment i vanredna situacija. Vojno delo, vol. 69, br. 2, str. 333-355
Đukić, S. (2017) Korporativna bezbednost i menadžment vlasničkog kapitala. Vojno delo, vol. 69, br. 3, str. 134-152
Đukić, S. (2018) Menadžment u korporativnoj bezbednosti i bezbednost industrijskih objekata - fizičko-tehnička zaštita. Vojno delo, vol. 70, br. 2, str. 220-239
Jovanović, L. (1995) Krivično pravo I - Opšti deo. Beograd: Policijska akademija
Katz, R.L. (1974) Skills of an effective administrator. Harvard Business Review, 52, No 5, Sep-Oct
Keković, Z., Komazec, N., Mladenović, M., Savić, S., Jovanović, D. (2011) Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Beograd: Centar za analizu rizika i upravljanje krizama
Kotler, F., Li, N. (2007) Korporativna društvena odgovornost - učiniti najviše za svoju kompaniju i za izabrani društveni cilj. Beograd: Hesperia
Laušić, M., Saša, P., Marjanović, B. (2007) Ulaganje u sigurnost kompanije - investicija ili trošak. u: Menadžment i sigurnost-M&S2007, Druga znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik radova, Zagreb: Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti, str. 316
Mintzberg, H. (1973) The nature of managerial work. New York: Harper & Row
OSCE - Misija u Srbiji i Crnoj Gori (2004) Osnovi menadžmenta za nadzornike i menadžere u policiji. Hanel Barbara [ur.]
Robbins, S.P., Coulter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data Status
Savić, A., Mašulović, I. (2007) Bezbjednosni menadžment. Bar: Fakultet za po- slovni menadžment
Topfer, A. (1999) Plotzliche Unternehmenskrisen: Gefahr Oder Chance?. Miinchen: Luchterhand Literaturverlag, S. 28-29
Trivan, D. (2012) Korporativna bezbednost. Beograd: Dosije studio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1805099D
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka