Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 70, br. 6, str. 154-165
Položaj maloletnika u porodičnom i krivičnom pravu Republike Srbije
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija
Sažetak
Maloletnici uživaju specifičan društveni odnosno pravni položaj u našoj zemlji. To proizilazi iz činjenice da se na ovu starosnu kategoriju primenjuju norme i porodičnog i krivičnog prava. Iako ne pripadaju istom pravnom području ovi zakoni neposredno utiču na odnos društva prema maloletnicima. U tom smislu porodične i krivične norme teže celovitom regulisanju svih važnijih pitanja pravnog položaja maloletnika u našoj zemlji. U pravnoj literaturi postoji veliki broja radova u kojima se separatno razmatraju sva važnija pitanja u vezi sa maloletnicima. Pod tim se podrazumevaju brojne rasprave na području porodičnog prava koje se tiču međuodnosa (dece-roditelja-staratelja-usvojitelja-centra za socijalni rad-suda). U tom pogledu se smatraju relevantnim zakonska rešenja sadržana u važećem Porodičnom zakonu. Međutim, jednako važno je apostrofirati značaj donošenja Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u kome su postavljeni krivični okviri pravnog položaja maloletnika. Ovaj Zakon je relativno novijeg datuma i predstavlja potpuni novitet u našem pravnom sistemu. Shodno tome, autori će u radu ukazati na glavne odlike pravnog položaja maloletnika u našoj zemlji uvažavajući postojeća zakonska rešenja na području porodičnog i krivičnog prava.
Reference
*** (1959) Deklaracija o pravima deteta usvojena Rezolucijom 1386 (XIV) Generalne skupštine UN od 10. decembra 1959. godine
*** (1989) Konvencija UN o pravima deteta usvojena 20. novembra 1989. godine
*** (2005/2015) Porodični zakon Srbije. Službeni glasnik RS, br. 18-6
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2005/2016) Krivični zakonik Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85-94
Ancel, M. (1991) Društvena odbrana. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Banović, B., Joksić, I. (2012) Maloletnički zatvor u zakonodavstvu i praksi. Beograd: Fakultet bezbednosti
Banović, B., Joksić, I. (2011) Diverzioni koncept reagovanja na kriminalitet maloletnika u Srbiji - zakonodavstvo i praksa. Teme, vol. 35, br. 2, str. 345-364
Batričević, A. (2010) Vaspitne mere pojačanog nadzora maloletnika u krivičnom pravu Finske i Italije. Strani pravni život, br. 1, str. 321-337
Bugarski, T.D. (2015) Vaspitni nalozi kao diverzioni model postupanja i njihova primena u praksi Višeg javnog tužilaštva i Višeg suda u Novom Sadu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 89-116
Ćopić, S. (2007) Pojam i osnovni principi restorativne pravde. Temida, vol. 10, br. 1, str. 25-35
Joksić, I., Bojić, B. (2012) Krivičnopravni status maloletnika u međunarodnim i evropskim instrumentima. Evropsko zakonodavstvo, br. 39-40, str. 38-59
Joksić, I. (2010) Promene u krivičnopravnom statusu maloletnika sa posebnim osvrtom na krivičnu odgovornost. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 2, str. 115-126
Milanović, V. (1981) Sociologija ličnosti - osnovi nauke o društvu. Beograd: Rad
Nikolić, Z. (2006) Prevencija kriminaliteta-metodika rada savetovališta za roditelje i decu. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Radovanov, A., Počuča, M. (2010) Bračno imovinsko pravo - Porodično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija
Stanivuković, M.D. (2017) Lično ime deteta u srpskom međunarodnom privatnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 1, str. 23-43
Vučković, Š.N., ur. (2011) Prava deteta u međunarodnim dokumentima. Beograd: Zaštitnik građana i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1806154R
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka