Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 70, br. 6, str. 191-216
Restrukturiranje i konkurentnost preduzeća odbrambene industrije Republike Srbije
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
Sažetak
Pod odbrambenom industrijom Srbije se podrazumevaju preduzeća i institucije koja se bave istraživanjem, razvojem, proizvodnjom, ispitivanjem, održavanjem i remontom sredstava koja koriste odbrambene strukture. Po svojoj delatnosti, to je multidisciplinarni industrijski kompleks koji u jedinstvenu kategoriju svrstavaju njihovi proizvodi, usluge, tehnologije i posebno zakonska regulativa, koja obavezuje preduzeća u domenu kvaliteta, etičkih normi, borbe protiv terorizma, bezbednosti itd. Odbrambena industrija je specifična proizvodna delatnost koja se ogleda u proizvodnji različitih sredstava NVO. Ta specifičnost utiče na poslovnu i razvojnu politiku vojne industrije. Međutim, proces proizvodnje u njoj predstavlja otvoren sistem, jer je direktno povezan sa ostalim privrednim delatnostima, počevši o snabdevanja sirovinama i repromaterijalima, preko različitih kooperantskih odnosa, do dobijanja konačnih proizvoda. Iz posebnosti namene proizvoda proizlazi poseban društveni interes i značaj vojne industrije u ukupnoj politici zemlje. Odbrambena industrija je, dakle, sastavni deo privrede, s jedne strane, i važan element sistema odbrane zemlje, s druge strane. Ova dvostruka uloga odbrambene industrije opredeljuje mesto i ulogu u strukturi društveno-ekonomskog sistema zemlje. Budući da su preduzeća odbrambene industrije robni proizvođači, logično je da se u pogledu njihovog funkcionisanja dosledno slede principi koji važe za sve druge robne proizvođače u uslovima robne proizvodnje. S druge strane, imajući u vidu posebne karakteristike proizvoda odbrambene industrije, kao i posebne uslove koji vladaju na tržištu tih roba, postavlja se pitanje da li je moguće da se razvojem, funkcionisanjem i vrednovanjem proizvoda odbrambene industrije upravlja u skladu sa objektivnim delovanjem ekonomskih zakonitosti robne proizvodnje, a da se, pri tom, respektuju specifičnosti proizvoda vojne industrije? Preduzeća odbrambene industrije u Srbiji prošla su mnoge faze u svom razvoju, a danas su izložena kontinuiranim promenama, novim problemima i prilikama: tržišta su zasićena (ponuda je veća od potražnje), životni vek proizvoda (sredstava naoružanja) se skraćuje, informacije o okruženju zbog brzih promena su nesigurne, a prognoze su sve manje upotrebljive. Promenjeni uslovi poslovanja zahtevaju i promenu načina rada. Sigurno je da će opstanak i uspešnost na tržištu obezbediti samo ona preduzeća koja su sposobna da proizvode, upravljaju i kontinuirano se prilagođavaju promenama.
Reference
*** (2011) Strategija i politika razvoja industrije Republika Srbije od 2010. do 2020. godine. Službeni glasnik RS, br. 55
Albijanić, M. (2011) Kvantifikacija uticaja intelektualnog kapitala na konkurentnost. Beograd: Univerzitet Singidunum, doktorska disertacija
Buckley, P.J., Pass, C.L., Prescott, K. (1988) Measures of international competitiveness: A critical survey∗ †. Journal of Marketing Management, 4(2): 175-200
Chikán, A. (2008) National and firm competitiveness: a general research model. Competitiveness Review, 18(1/2): 20-28
Deloitte, Ekonomski institut (2004) Strategija restrukturiranja i privatizacije preduzeća namenske industrije. Beograd
Đuričin, D. (2017) Escape from transitionism. Beograd: Savez ekonomista Srbije
Erić, D., Stošić, I. (2013) Korporativno restrukturiranje. Beograd: Čigoja štampa
Garvin, D.A. (1984) What Does 'Product Quality' Really Mean?. Sloan Management Review, Vol. 26, No. 1, str. 29-30
Grant, R.M. (2014) Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17(S2): 109-122
Hill, C.W., Jones, G.R., Schilling, M.A. (2015) Strategic management: An integrated approach. Stamford: Cengage Learning
Janićijević, N.D. (1993) Koncept organizacione transformacije preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Kim, C.W., Mauborgne, R. (2004) Value Innovation: The Strategic Logic of High Growth. Harvard Business Review, Vol. 82, No. 7/8, str. 172-180
Krstić, B. (2007) Resursi i konkurentska prednost preduzeća. u: Naučni skup 'Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope' (XII), Zbornik radova, str. 347-356
Krstić, B., Sekulić, V. (2017) Upravljanje performansama preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj (2002) Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010. Beograd, knjiga I
Penrose, E.T. (1959) The theory of the growth of the firm. Oxford, itd: Oxford University Press
Porter, M.E. (1979) How competitive forces shape strategy. Harv Bus Rev, 57 (2), pp. 137-145
Porter, M.E. (1985) Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press
Radić, V. (2014) Organizacioni dizajn. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Radić, V. (2014) Upravljanje rizicima u vojnoj industriji. Beograd: Copy planet
Samaras, H. Corporate restructuring: An overview. Available from: http://www.authorstream.com/Presentation/aSGuest138201-1455883-corporate-restructuringoverview-version-05
Stamatović, A. (2002) Vojna privreda druge Jugoslavije 1945-1991. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A. (1997) Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7): 509-533
Unković, M. (2010) Međunarodna ekonomija. Beograd: Univerzitet Singidunum
Vlachvei, A., Notta, O. (2017) Firm Competitiveness. IGI Global, str. 1-42
Zrnić, D. (2014) Razvoj modela konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u tranzicionim uslovima, FTN. Novi Sad, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1806191R
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.