Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 71, br. 1, str. 184-193
Motivacija profesionalnih pripadnika VS u odnosu na novčana primanja
Vojska Srbije
Ključne reči: motivisanje; plata; minimalna potrošačka korpa; prosečna potrošačka korpa; zaposleni; Vojska Srbije
Sažetak
Rad sa ljudima kroz efikasnu komunikaciju i adekvatnu motivaciju zaposlenih, kao i rukovođenje putem vlasti, moći, autoriteta, odgovornosti, uticaja predstavlja danas veliki izazov za sve menadžere, a posebno za one koji se bave poslovima upravljanja ljudskim resursima u jednoj organizaciji. Ne treba zanemariti činjenicu da uspeh jedne organizacije, pa i vojne, zavisi u velikoj meri od sposobnosti i motivisanosti zaposlenih u njoj. Motivacija je ta koja zadržava zaposlene na radu u organizaciji, odnosno ona održava aktivnost u zacrtanom smeru. Predmet istraživanja ovog rada jesu novčana primanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije po kategoriji kadra, i uticaj potrošačke korpe, kako minimalne tako i prosečne, na prosečne plate profesionalnih pripadnika Vojske Srbije. Da li prosečna plata profesionalnih pripadnika VS može da zadovolji minimalnu i prosečnu potrošačku korpu, i šta je to što pored plate može uticati na motivaciju zaposlenih i time zaustaviti osipanje kadrova.
Reference
Lojić, R., Igov, D., Kankaraš, M. (2011) Planiranje ljudskih resursa. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Lojić, R., Kulić, Ž. (2009) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Lukić, M., Trandafilović, S. (2018) Implikacije jedinstvenog sistema plata u javnom sektoru na plate profesionalnih pripadnika Vojske Srbije. Vojno delo, vol. 70, br. 4, str. 300-309
Martinović, M., Tanasković, Z. (2014) Menadžment ljudskih resursa. Užice: Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija
Milikovich, T., Newman, J. (2006) Plaće i modeli nagrađivanja. Beograd: Masmedia
Ministarstvo odbrane Podaci o platama i zaradama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u Ministarstvu odbrane. (2018-10-28)
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije Kupovna moć stanovništva - potrošačka korpa. http://mtt.gov.rs/download/KUPOVNA%20MOC,%20JUL%202018.pdf (2018-10-28)
Republički zavod za statistiku http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20181260.pdf (2018-10-29)
Republički zavod za statistiku http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20181260.pdf (2018-10-29)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1901184L
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2019.