Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 71, br. 2, str. 224-243
Promene, izazovi i spremnost zemalja u tranziciji za nove razvojne trendove
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresajovan.mitrovic@pr.ac.rs
Sažetak
Osnovna hipoteza ovog rada temelji se na saznanju da je konkurentnost jedne nacionalne ekonomije uslovljena brojnim faktorima i da ona u celosti odražava njenu mogućnost da svojoj populaciji omogući napredak, s tim što se na osnovu iskustava razvijenih nacionalnih ekonomija koje su na vrhu rang liste po dostignutom nivou konkurentnosti može zaključiti da u novom veku na značaju sve više dobijaju faktori čija je osnova znanje i inovativnost. Da bi se dokazala tvrđenja i ostvarila svrha istraživanja, sprovedeno je istraživanje za stolom pri čemu je korišćeno više naučnih metoda, od kojih se izdvajaju induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze i metoda apstrakcije i konkretizacije. Rezultati analize su ukazali da se svetska privreda nalazi u fazi dubokih strukturnih promena i da predstoji raskid sa prošlošću koji novo poslovno okruženje podrazumeva. U tom smislu, trajan oporavak pojedinih nacionalnih ekonomija, posebno onih u tranziciji kakva je i Srbija, moguć je samo na osnovu znanja i na toj osnovi sticati ključnu konkurentsku prednost. Budući pravci razvoja naše privrede treba da se usmere upravo na investiranje u obrazovanje i znanje. Naša preduzeća moraju da uvide značaj čoveka sa svojim znanjima i veštinama kao najvažnijeg resursa i obezbede njegovo stručno usavršavanje i obučavanje.
Reference
Atkinson, R.D., Ezelli, J.S. (2014) Ekonomika inovacija - utrka za globalnu prednost. Zagreb: Mate
Bahtijarević-Šiber, F. (1997) Menadžment ljudskih potencijala. Zagreb: Golden marketing
Drašković, M. (2010) Znanje kao neograničeni resurs i objekt upravljanja. Montenegrin Journal of Economics, 6(11), 83-90
Drašković, V. (2007) Manifestacije ekonomske globalizacije. Ekonomija/Economics, 14(1), 254-274
Drašković, V. (2005) Paradigmatičnost 'Nove ekonomije'. Montenergrin Journal of Economics, vol 1, no 1, str. 132-133
Henke, J. (2012) Da li je inovaciona politika Srbije spremna ѕa članstvo u EU. Beograd: Singidunum, str. 54
Jokanović, D. (2000) Poslovni informacioni sistemi. Beograd: Megatrend, str. 33
Lojpur, A., Petković, S. (2013) Znanje i inovaciona politika zemalja u tranziciji kao mera spremnosti za ulazak u EU. Ecomomics & Economy, 1(2), 61-75
MAT, FREN (2010) Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020. Beograd, str. 14
Milićević, V. (2000) Novi koncept intelektualnog kapitala i konkurentnost preduzeća. Poslovna politika, br. 5, str. 54
Šišić, D. (2011) Upravljanje znanjem kao koncept menadžmenta. Časopis ѕa ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. 1, no. 2, str. 300-319
WEF (2017-2018) Global competitiveness index: Report 2017-2018. str. 12
WEF (2017-2018) Global competitiveness report 2017-2018. str. 257
WEF (2005-2012) Global competitiveness report 2005-2006. I 2011-2012. str. 140
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1902224M
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2019.

Povezani članci