Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 71, br. 2, str. 244-253
Model ofšor bankarskog poslovanja u savremenim uslovima
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac
Sažetak
Ofšor bankarstvo za razliku od tradicionalnog bankarstva predstavlja oblik poslovanja koje koristi ofšor kompanije koje su osnovane sa relativno manjim sredstvima, sa ciljem da se izbegne plaćanje poreza, kontrola poslovanja, a često se sakriva i pravi identitet vlasnika kompanija. Kompanije se osnivaju u zemljiteritoriji gde poreza nema ili su niski, a svoje aktivnosti obavljaju van zemlje-teritorije gde su kompanije registrovane. Cilj ovog istraživanja je da se kreira sveobuhvatni pregled karakteristika ofšor poslovanja kao i da se ukaže na način prevazilaženja problema izbegavanja poreza u njima.
Reference
Bošković, G. (2005) Pranje novca. Beograd: BeoSing
Cindori, C., Petrović, T. (2016) Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 66(6)
Čudan, A., Fijat, A. (2015) Rizici i prevencija pranja novca. Subotica: Printex
Dušanić, J. (2013) Bankarstvo. Beograd: Beogradska poslovna škola
Krstić, S.Lj., Gligić-Savić, A.P., Gligić-Dumonjić, J.P. (2017) Mogućnost upravljanja rizikom portfolija hartija od vrednosti. Vojno delo, vol. 69, br. 6, str. 374-383
Lovrinović, I. (2015) Globalne finansije. Zagreb: Acent, Doo
Mihajlović, M., Imamović, N., Dragović, N. (2017) Uloga i značaj antimonopolske politike u savremenim uslovima poslovanja. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 2, str. 87-99
Milenković, I., Milenković, D. (2015) Fenomen švajcarskog bankarstva. Bankarstvo, vol. 44, br. 3, str. 58-77
Milojević, I., Vukoje, A., Mihajlović, M. (2013) Accounting consolidation of the balance by the acquisition method. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 2, str. 237-252
Milojević, I.M., Mihajlović, M.B., Vladisavljević, V.D. (2018) Methodological aspect of controlling corporate income tax. Vojno delo, vol. 70, br. 1, str. 103-111
Miljković, M., Savić, A. (2018) Analiza dvostrukog ekonomskog oporezivanja i mogućnost njegove primene u finansiranju budžeta. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 2, str. 58-66
Pantić, D. (1998) Upotreba ofšor jurisdikcija u međunarodnom biznisu. Berza, 5-6
Popov, Đ. (2011) Neke karakteristike ofšor poslovanja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 1, str. 39-57
Vogler, R.U. (2001) 'Swiss banking secrecy': Origins, significance, myth. Association for Financial History, 7, 1-106
Zirojević, A. (2017) Specifičnosti pranja novca u bankarskom sektoru. Pravo - teorija i praksa, vol. 34, br. 7-9, str. 16-26
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1902244K
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2019.

Povezani članci