Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 71, br. 3, str. 218-227
Model savremenog sistema finansiranja na primeru islamskog bankarstva
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bVisoka škola modernog biznisa, Beograd
cVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac
Sažetak
Islamsko bankarstvo je relativno novijeg datuma. Osnovna razlika u odnosu na klasično bankarstvo je u tome što se bazira na islamskom pravu, šerijatu. Šerijat zabranjuje uzimanje i davanje kamate. Takođe, šerijat ne dozvoljava ulaganje u poslove koji su u suprotnosti sa osnovnim postulatima verskog prava. Islamsko bankarstvo prioritet daje partnerskim odnosima između preduzetnika i finansijera i tzv "vlasničkim" modelima finansiranja.
Reference
*** The International Association of Islamic Banks: Main objectives. Journal of Islamic Banking and Finance, http://islamicbanking.asia/about-us
*** (2011) Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Službeni glasnik RS, br. 36
Bejatović, M. (2008) Bankarsko pravo i hartije od vrednosti. Novi Sad: Privredna akademija
Dušanić, J. (2013) Bankarstvo. Beograd: BPŠ
Feldman, N. (2008) Why Shariah (zašto muslimani žele šerijat). str. 4, s engleskog preveo i priredio Aid Smajić, http:www.google.rs/url=http://www.bosanskialim.com/rubrike.tekstovi
Hadžić, F. (2005) Islamsko bankarstvo i ekonomski razvoj. Sarajevo: Ekonomski fakultet
Iqbal, Z., Mirakhor, A. (2009) Uvod u islamske finansije - teorija i praksa. Zagreb: Mate
Krstić, S. (2016) Značaj institucije Centralne banke za nacionalnu ekonomiju. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 2, br. 2, str. 18-26
Marinković, S. (2013) Islamsko nasuprot konvencionalnom bankarstvu - uporedna analiza aranžmana finansiranja. Bankarstvo, vol. 42, br. 3, str. 106-141
Mihajlović, M., Imamović, N., Dragović, N. (2017) Uloga i značaj antimonopolske politike u savremenim uslovima poslovanja. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 2, str. 87-99
Milojević, I.M., Mihajlović, M.B., Vladisavljević, V.D. (2018) Methodological aspect of controlling corporate income tax. Vojno delo, vol. 70, br. 1, str. 103-111
Siddiqui, A. (2008) Financial contracts, risk and performance of Islamic banking. Managerial Finance, 34(10), 680-694
Veselinov, D. (2015) Islamska ekonomija - teoekonomija u pokušaju. Almanah, 65-66, Udruženje Almanah, Podgorica
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1903218K
objavljen u SCIndeksu: 09.11.2019.

Povezani članci