Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: [2]
  • citations in CrossRef:[2]
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:7
  • full-text downloads in 30 days:4

Contents

article: 1 from 1  
2019, vol. 71, iss. 6, pp. 311-318
Sistem obračunskog računovodstva i korupcija u javnom sektoru
(The title is not available in English)
University of Defence, Military Academy, Belgrade
Abstract
(not available in English)
Mnogobrojna istraživanja pokazuju da je prisutnost korupcije u javnom sektoru karakteristična kako za zemlje u razvoju, tako i za visoko razvijene države. Ono što ih razlikuje je nivo korupcije u zavisnosti od stepena odgovornosti i mehanizama koji su uspostavljeni u funkcionisanju javnog sektora svake države zasebno. Upravo je cilj ovog rada da na naučnim osnovama ukaže na vezu nivoa korupcije i primene odgovarajućih standarda u računovodstvenom sistemu određene ekonomije.
References
Atuilik, W.A. (2016) The relationship between the adoption of international public sector accounting standards by governments and perceived levels of corruption. International Journal of Current Research, 8(5): 32052-32070
Chan, J.L. (2006) IPSAS and government accounting reform in developing countries. University of Illinois at Chicago, str. 2-3
Cvetković, D., Bošković, V. (2018) Pojavni oblici kreativnog računovodstva i najčešće manipulacije u finansijskim izveštajima. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 2, str. 78-89
Đukić, S. (2016) Korupcija u Srbiji - teorijska i empirijska analiza. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Esadze, L. (2013) Razvoj strategije za borbu protiv korupcije. Beograd, Priručnik, projekat Policy and Legal Advice Centre (PLAC) za podršku Srbiji u pripremama pristupanju EU
Kaufmann, D., Kraay, A., Zoido-Lobaton, P. (1999) Governance Matters Policy. Research Working Paper, World Bank, No. 2196, Washington DC, str. 7-8
Milošević, G., Milašinović, S. (2010) Korupcija u Srbiji. in: Zbornik radova sa naučnog skupa 'Metodologija izgradnje sistema integriteta u institucijama na suzbijanju korupcije', Banja Luka, Uprava za policijsko obrazovanje
Olaoye, F.O., Talabi, A.O. (2018) International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and credibility of financial reporting in Nigeria public sector: An improvement or a ruse. Research Journal of Finance and Accounting, 9(14): 68-74
Prokopijević, M. (2011) Korupcija - ekonomska strana. Dosije korupcija
Sanderson, I., van Schaik, F. (2008) Public sector accounting standards: Strengthening accountability and improving governance. Accountancy Ireland, 22-24
Simijonović, S. (2016) Interna kontrola i komponente interne kontrole. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 2, br. 1, str. 29-33
Stanojević, S., Đorđević, N., Volf, D. (2017) Primena kvantitativnih metoda u predviđanju poslovanja privrednih društava. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 1, str. 92-101
Vejnović, D. (2010) Sociološki aspekti uzroka, karakteristika i sprečavanja korupcije društava u tranziciji. in: Zbornik radova sa naučnog skupa 'Metodologija izgradnje sistema integriteta u institucijama na suzbijanju korupcije', novembar 2010, Banja Luka, Uprava za policijsko obrazovanje
Živić, M., Lovrić, M., Pavličić, D. (1995) Metodi statističke analize. Univerzitet u Beogradu, str. 224
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1906311M
published in SCIndeks: 30/01/2020