Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1995, vol. 47, br. 6, str. 20-39
Stresno opterećenje u ratu
Beograd
Sažetak
U radu je razmatrana problematika psihičkog stresa u ratu, s posebnim osvrtom na iskustva iz Narodnooslobodilačkog rata. Autor ukazuje na činjenicu da je problem psihičkog stresa sada aktuelniji nego u prošlosti zbog naglog usavršavanja ratne tehnike i naoružanja, a posebno zbog nuklearnog i drugih sredstava za masovno razaranje i uništavanje žive sile i tehnike. Sve je to preteća opasnost za čovekov opstanak i izaziva opravdano strahovanje, nesigurnost i različita mentalna oboljenja i poremećaje, posebno u ratnim uslovima. Mentalna oboljenja i poremećaji usled stresnih ratnih opterećenja neminovno su pratile i našu populaciju u Narodnooslobodilačkom ratu, Međutim, procenat tih oboljenja i poremećaja, prema našim iskustvima, bio je izrazito manji nego u drugim armijama učesnicama Drugog svetskog rata zbog velike pozitivne motivisanosti boraca NOR-a u borbi protiv agresije i okupacije zemlje. Ratne neuroze, kao i u drugim armijama, u Drugom svetskom ratu najčešće su se javljale kod manjeg procenta naših boraca, i to sa specifičnom kliničkom slikom, u obliku psihogenih napada. Ta pojavaje prvi put zapažena posle borbi na Kozari 1943. godine kod boraca koji, i pored visokog borbenog morala, nisu bili u stanju da savladaju psihički stres. Osim toga, neznatan procenat boraca u NOR-u reagovao je težim psihotičnim poremećajima, posebno oboleli od pegavog tifusa i teški ranjenici. U završnoj fazi rata bilo je među mobilisanim borcima slučajeva neurotičnog reagovanja u čijoj je kliničkoj slici dominiralo samoozleđivanje. Na kraju, autor u radu razmatra principe i metode zbrinjavanja i prevencije mentalnih poremećaja u NOR-u, posebno problem ratnih neuroza.
Reference
*** (1970) Iskustva o sanitetskom obezbeđenju u vijetnamskom ratu. Beograd: Institut za vojnomedicinsku dokumentaciju
Betelheim, S. (1946) Samooštećenje kod ratnih neurotičara. Vojnosanitetski pregled, br. 7-8
Đurić, R. (1965) Sa ranjenicima kroz Petu neprijateljsku ofanzivu. Vojnosanitetski pregled, br. 3
Glas, J.A. (1953) Preventive psychiatry in the combat zone. Armed Forces Medical Journal, br. 4, 683
Jovićević, M. (1978) Čovek i kolektiv u vanrednim situacijama. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Kandić, B. (1969) Problemi i stanje psihijatrijske službe u savremenoj armiji. Vojnosanitetski pregled, br. 6
Klajn, H. (1955) Ratna neuroza Jugoslovena. Beograd: Sanitetska uprava JNA
Meninger, W.C. (1947) Psychiatric experiences in the war 1941-1945. Am J Psychiatry, vol. 103
Peters, H.B. (1969) Psihologija i psihologija stresa. New York-San Diego, itd: Academic Press
Petrović, D., i dr. (1964) Prve reakcije stanovništva u masovnim elementarnim nesrećama - Skopski zemljotres 26.jula .1963. Vojnosanitetski pregled, br. 7-8, str. 502-506
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.