Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1995, vol. 47, br. 6, str. 59-79
Terorizam kao oblik političkog nasilja
Sažetak
Raznovrsni oblici primene nasilja, koji su često prerastali u građanske, etničke, verske, lokalne i regionalne sukobe i svetski rat, značajno obeležavaju istoriju ljudskog društva. Terorizam je najgrublji oblik nasilja u međunarodnoj zajednici i višestruko se negativno odražava na međunarodne odnose. To je stalan problem pojedinih zemalja, među kojima je i Jugoslavija. Naime, proširuje se krug unutrašnjih i međunarodnih subjekata koji pribegavaju terorizmu kao sredstvu za postizanje političkih ciljeva na unutrašnjem i međunarodnom planu, čime se stepen društvene opasnosti od terorizma povećava, a javljaju se i njegovi novi oblici i proširuje krug objekata napada. Ne sagledavajući opasnosti od terorizma po međunarodnu zajednicu, pojedine zemlje se određuju prema njemu shodno vlastitom vrednosnom sistemu. Politika tzv. dvostrukog standarda, prema kojoj se terorizam deli na 'dobar' i 'rđav', neizbežno otežava borbu protiv terorizma uopšte. Kao žrtva terorizma, SR Jugoslavija je izgradila svoje stavove u vezi s međunarodnim terorizmom potpisivanjem svih međunarodnih konvencija kojima su utvrđene obaveze država u sprečavanju i kažnjavanju brojnih krivičnih dela kojima se ispoljava međunarodni terorizam. U svetu ne postoji opšteprihvaćena definicija terorizma, pa se on različito tumači. Posebno je upadljivo nerazlikovanje terorizma od terora, što često dovodi do pojmovne zbrke i kolokvijalne upotrebe tih pojmova. Zbog te terminološke zbrke, sračunate na ideološko-političko zamagljivanje problema, neophodno je jasno pojmovno određenje međunarodnog terorizma i njegovih pojedinih kategorija. Bez obzira na postojeće razlike u pojmovnom određenju terorizma, neka njegova osnovna obeležja su izdiferencirana. Pouzdano je ustanovljeno da nosioci terorizma mogu biti države i nedržavni subjekti, koji terorizmom nameravaju da ostvare prevashodno političke ciljeve. Zastrašivanje ili pretnja žrtvi da će biti uništena osnovni su oblici delovanja nosilaca terorizma radi postizanja zacrtanog političkog cilja, a žrtve terorizma su najčešće obični građani, koji nemaju nikakve veze s proklamovanim ciljem terorističkog napada.
Reference
*** (1970) Mala enciklopedija Prosveta - opšta enciklopedija. Beograd, itd: Prosveta
Dimitrijević, V.B. (1985) Strahovlada - ogled o ljudskim pravima i državnom teroru. Beograd: Rad
Dučke, R. (1977) Le Nouvel observateur, intervju, septembar
Đorđević, J.S. (1980) Politička nauka i terorizam. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 1-2, str. 4
Gaćinović, R.Đ. (1991) Terorizam - fenomen savremenog doba. Vojnopolitički informator, br. 1, str. 117
Laqueur, W. (1986) Reflections on terrorism. Foreign Affairs, oktobar
Marks, K., Engels, F. (1979) Dela. Beograd: Institut za međunarodni radnički pokret
Simeunović, D.M. (1989) Političko nasilje. Beograd: Radnička štampa
Srdić, M., ur. (1975) Politička enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Vujaklija, M. (1970) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.