Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1996, vol. 48, br. 3, str. 31-38
Diplomatija i rat
Sažetak
Diplomatija i rat, kao sredstva politike, imaju mnogoznačne i mnogobrojne uzajamne veze. Oba ta oblika ispoljavanja političke volje jedne zemlje prema inostranstvu imaju isti krajnji cilj - nametanje sopstvene volje drugoj strani u konfliktu. Logika rata i logika pregovaranja su inkompatibilne i komplementarne onoliko koliko služe politici za postizanje željenog cilja. Ukidanje bipolarne podele sveta, uslovljeno prestankom 'hladnog rata', prouzrokovalo je pojavu brojnih relativno novih oblika diplomatije diplomatiju pritiska i ucena, političko-ekonomsko-diplomatsku blokadu i izolaciju, naoružanu diplomatiju i druge oblike uticaja na protivnika, pa i preko Organizacije ujedinjenih nacija. Rat kao sredstvo za postizanje cilja transformiše se u intervencionizam većih ili manjih razmera, pri čemu se iznalaze brojne kombinacije za diplomatsko i nasilno rešavanje problema. Ipak, u većini slučajeva, diplomatske i vojne aktivnosti se odvijaju uporedo, pri čemu politika vodi računa da se njihovi efekti ne potiru, odnosno usmerava ih ka postizanju jedinstvenog političkog cilja.
Reference
Collet, A. (1996) La diplomatie et la guerre. Revue militaire suisse, 2 februar 141, str. 24-29
Corc, D.L. (1937) Ratni memoari. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Čerčil, V. (1964) Drugi svetski rat. Beograd: Prosveta
Dedijer, V. (1945) Dnevnik. Beograd: Državni izdavački zavod
Gardini, F. (1992) La culture de la guerre. Paris: Gallimard
Labović, Đ. (1989) Političari, državnici, obaveštajci. Beograd: Dujić
Mišić, Ž.R. (1993) Strategija - veština ratovanja. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Pedroncini, G. (1959) Les negotiations secretes pendant la Grande Guerre. Paris: Flammarion
Petković, M.V., i dr. (1981) La course aux amements classiques dans la monde. Paris: Ecole Superieure de Guerre, str. 3
Zečević, M., Milošević, M., ur. (1991) Diplomatska prepiska Srpske vlade 1917 god. - zbirka dokumenata. Beograd: Narodno delo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka