Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 54, br. 3, str. 335-341
Određivanje pouzdanosti i raspoloživosti jednog telekomunikacionog sistema metodom 'Monte Karlo'
Tehnički opitni centar, Beograd
Ključne reči: pouzdanost; raspoloživost; telekomunikacioni sistemi; metoda "Monte Karlo"; simulacija
Sažetak
U radu je predstavljena primena aproksimativne metode "Monte Karlo" za određivanje pouzdanosti i raspoloživosti telekomunikacionog sistema. Za predloženu simulacionu metodu urađen je odgovarajući računarski program koji je proveren najednom ilustrativnom primeru.
Reference
Brkić, D. (2001) Određivanje pouzdanosti komunikacione mreže metodom 'Monte Karlo'. u: Zbornik radova konferencije SYM-OP-IS, str. 431-34
Ostojić, D., Brkić, D., Pokorni, S. (2006) Određivanje raspoloživosti jednog telekomunikacionog sistema metodom 'Monte Karlo'. u: 9. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM-2006, Beograd - Zbornik radova, str. 596-600
Pokorni, S., Ramović, R. (2002) Optimizacija pouzdanosti i troškova redundovanja jednog telekomunikacionog sistema. u: Zbornik radova konferencije SYM-OP-IS 2002, 9-12 oktobar, str. XI-1 do XI-4
Pokorni, S., Ramović, R. (2003) Pouzdanost i raspoloživost različitih varijanti rezerviranja sistema sa 4 telekomunikacione centrale. u: Zbornik radova konferencije SYM-OP-IS, str. 439-442
Vujanović, N. (1987) Teorija pouzdanosti tehničkih sistema. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojtehg0603335O
objavljen u SCIndeksu: 05.05.2008.