Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2001, vol. 49, br. 3, str. 333-347
Analitičko definisanje parametara impulsa pritiska udarnih talasa podvodne eksplozije
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Ključne reči: podvodna eksplozija; udarni talas; parametri udarnih talasa; matematičko modeliranje; metode matematičke statistike; eksperiment; ocena modela; koeficijenti parcijalne i višestruke korelacije
Sažetak
Definisan je metod pronalaženja analitičkih izraza pritiska i vremena pozitivne faze udarnih talasa podvodne eksplozije, u zavisnosti od mase eksploziva i rastojanja od centra eksplozije. Za definisanje metoda pronalaženja modela parametara impulsa pritiska udarnih talasa podvodne eksplozije, na osnovu eksperimentalnih podataka korišćene su metode matematičke statistike. Za kvalitativnu ocenu nivoa saglasnosti dobijenih modela sa eksperimentalnim podacima definisani su analitički izrazi koeficijenata parcijalne korelacije i koeficijent višestruke korelacije.
Reference
Andonović, J. (1986) Osnovi računa verovatnoće i teorije najmanjih kvadrata. Beograd: Naučna knjiga
Cole, R.H. (1963) Underwater explosions. New York: Dover publication
Duduković, B., Milosavljević, Đ. (1976) Planiranje eksperimenta i optimizacija procesa. Beograd: Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju / IHTM - Centar za tehnoekonomiku i programiranje
Duncan, W.J. (1953) Physical similarity and dimensional analysis. London: E. Arnold
Ferguson, S. (1967) Mathematical statistics. New York
Freund, J.E. (1971) Mathematical statistics. New York
Gurevič, A. (1968) Proračun regulacijskih ventila. Moskva: Mašgiz
Hossdorf, H. (1974) Model analysis of structures. New York - London: Wan Nostrand Co
Ivanović, B. (1973) Teorijska statistika. Beograd: Naučna knjiga
Ivković, Z.A. (1980) Matematička statistika. Beograd: Naučna knjiga
Knežević, D., Živanović, M. (1976) Simulatori vazdušnoudarnih talasa klasične i nuklearne eksplozije. Beograd: Vojnotehnički institut KoV, DE-2995
Knežević, D. (1982) Simulatori impulsa izjednačavajućeg pritiska reflektovanog vazdušnoudarnog talasa klasične i nuklearne eksplozije - elaborat o internim ispitivanjima na simulatoru II impulsa reflektovanog vazdušnoudarnog talasa. Beograd: Vojnotehnički institut KoV, 07-27-71, Elaborat o internim ispitivanjima na simulatoru II impulsa reflektovanog vazdušnoudarnog talasa, str. 83
Knežević, D., Živanović, M. (1977) Simulatori vazdušnoudarnih talasa klasične i nuklearne eksplozije. Beograd: Vojnotehnički institut KoV, DE-3100
Knežević, D. (1985) Nalaženje analitičkog izraza koeficijenta otpora ventila metodom potpunog eksperimenta. Naučno-tehnički pregled, vol. XXXV, br. 7-8, str. 21-26
Knežević, D. (1985) Metod nalaženja analitičkog izraza koeficijenta otpora protivudarnih ventila. Naučno-tehnički pregled, vol. XXXV, br. 10, str. 37-44
Knežević, D. (1986) Analitički metod definisanja kombinovanog protivudarnog ventila za regulaciju nadpritiska. Naučno-tehnički pregled, vol. XXXVI, br. 9, str. 13-24
Knežević, D.M. (1983) Istraživanje optimalnih rešenja ventila za zaštitu od vazdušno-udarnih talasa nuklearne eksplozije u vazduhu i uporedna analiza teorijskih i eksperimentalnih rezultata. Beograd, magistarski rad
Knežević, D.M. (1994) Prilog analitičkom definisanju pneumatičkih karakteristika sistema ventila specijalne namene. Beograd: Mašinski fakultet, doktorska disertacija
Koul, R. (1950) Podvodni vzrivi. Moskva: IL
Mandić, J. (1974) Simulatori impulsa pritiska. Novi Sad: Mašinski fakultet, doktorska disertacija
Mandić, J. (1976) Ostvarenje udarnog kratkotrajnog impulsa pritiska u udarnim cevima izjednačavajućeg pritiska. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Milošević, V.M. (1983) Teorijska statistika - teorija statističkog zaključivanja. Beograd: Naučna knjiga
Nenadović, M. (1988) Matematička dorada podataka dobijenih merenjem. Beograd: SANU, posebno izdanje, knj. DLXXXII, Odeljenje tehničkih nauka, knj. 29
Nenadović, M. (1980) Metode optimizacije sistema. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Pantelić, I. (1976) Uvod u teoriju inženjerskog eksperimenta. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Schuring, D. (1977) Scale models in engineering, fundamentals and applications. Oxford - New York: Pergamon Press
Sinovčić, V., Knežević, D., Živanović, M. (1978) Izveštaj o dovršenju udarne cevi i kao simulatora vazdušnoudarnog talasa klasične i nuklearne eksplozije. Beograd: Vojnotehnički institut KoV, DE-3099
Šikoparlja, V. (1980) Teorija sličnih modela. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Voronjec, K., Obradović, N. (1973) Mehanika fluida. Beograd: Naučna knjiga
Vujanović, B. (1976) Dinamika. Beograd: Naučna knjiga
Vukadinović, S.V. (1978) Elementi teorije verovatnoće i matematičke statistike. Beograd: Privredni pregled
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojtehg0103333K
objavljen u SCIndeksu: 08.08.2008.