Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 55, br. 3, str. 329-342
Metodologija postavljanja diferencijalnih jednačina pri istraživanju dinamičkih parametara konstrukcije lansirne rampe na vozilu točkašu
Vojna akademija, Beograd
Sažetak
U radu se određuju optimalni parametri konstrukcije lansirne rampe: položaj tačke vešanja hidrocilindra na rampi, dužina i materijal rampe, koeficijent viskoznog trenja ulja u hidrocilindru, koeficijent krutosti lansirne rampe i hidrocilindra, poprečni presek rampe, itd. Radi toga postavlja se mehanički model sa tri stepena slobode kretanja i odgovarajući model u vidu sistema od tri nelinearne diferencijalne jednačine drugog reda. Numeričkom analizom dobijenog matematičkog modela (primenom programskog jezika Compaq Visual Fortran, Version 6.5) dolazi se do optimalnosti pojedinih parametara. Dobijeni rezultati, predstavljeni u grafičkoj formi, mogu da budu veoma korisni projektantima raketnih lansera, kako stabilnih, tako i mobilnih, pri razvoju novih konstrukcija i modifikaciji postojećih.
Reference
Đurković, V., Šelmić, R. (2001) Analiza dinamike lansera na mehaničkom modelu sa elastičnim osloncima i deformabilnom rampom. Naučno-tehnički pregled, vol. 51, br. 5, str. 54-63
Mijailović, R.M., Šelmić, R.R., Đurković, V.P. (2004) Analiza parametara uticajnih na dinamičku stabilnost raketnog lansera. u: Naučno-stručni skup, Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema IRMES, Kragujevac, 16. i 17. septembar, str. 221-226
Svetlickij, V.A. (1986) Dinamika starta letatel'nyh apparatov. Moskva: Nauka
Šelmić, R., Đurković, V. (2000) Analiza dinamičkih parametara lansirne rampe pri lansiranju letelice. Naučno-tehnički pregled, vol. 50, br. 3, str. 40-44
Šelmić, R.R., Đurković, V. (2002) Analiza dinamičke stabilnosti raketnog lansera. u: Istrazivanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema -IRMES, Jahorina Zbornik radova, str. 505-510
Šelmić, R.R. (1996) Dinamičeskie nagruzki ustojčivost' avtokrana na uprugom osnovanii. Stroitel'nye i dorožnie mašiny, Moskva, 4, str. 32-33
Šelmić, R.R., Đurković, V. (2000) Dinamička analiza lansirnog sistema. u: Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema - IRMES, Kotor, Zbornik radova, str. 309-314
Šelmić, R.R., Đurković, V. (2006) O linearizaciji nelinearnih diferencijalnih jednačina kretanja mehaničkih sistema. u: Naučno-stručni skup, Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema IRMES, Banja Luka 21. i 22. septembar, Asocijacija za dizajn, elemente i konstrukcije ADEKO, str. 107-112
Tasić, M., Đurković, V.P., Pantić, M. (2006) Eksperimentalno utvrđivanje pomeranja elastično oslonjenog rama vozila u uslovima impulsnog opterećenja. u: Simpozijum o operacionim istraživanjima (33),SYM - OP - IS Naučno- stručni skup, Banja Koviljača, 03-06. oktobra, str. 633-636
Tasić, M., Pantić, M., Đurković, V.P. (2007) Analiza elastično oslonjenog rama vozila sa nadgradnjom. u: Međunarodni naučno-stručni skup sa izložbom, (XXI), Nauka i motorna vozila, 23-25. aprila, Beograd: JUMV - Jugoslovensko društvo za motore i vozila
Tasić, M., Đurković, V.P., Pantić, M. (2006) Uticaj impulsnog opterećenja duž produžne ose na oscilovanje nosećeg rama vozila. u: Naučno-stručni skup, Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema IRMES, Banja Luka 21. i 22. septembar, Asocijacija za dizajn, elemente i konstrukcije ADEKO, str. 287-292
Timošenko, S.P., Jang, D.H. (1966) Teorija oscilacija. Beograd: Građevinska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojtehg0703329D
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.