Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 65, br. 3, str. 617-640
Konstrukcije kvadrature kruga, udvajanja kocke i trisekcije ugla
Vocational Secondary School, Berane, Montenegro

e-adresaveselinrmus12@gmail.com
Ključne reči: konstrukcija; kvadratura kruga; udvajanje kocke; trisekcija ugla; koordinatni sistem; jedinična kružnica; rotacija; proporcija
Sažetak
Konstrukcije tri klasična grčka problema (kvadratura kruga, udavajanje kocke i trisekcija ugla), uz upotrebu samo lenjira i šestara, do danas se smatraju nerešivim. Cilj ovog članka jeste da se originalnim metodama objasne konstrukcije pomenutih problema, što predstavlja novinu u geometriji. Za konstrukciju kvadrature kruga i udvajanje kocke korišćena je Talesova teorema o proporcionalnim dužima, a za trisekciju ugla rotacija jedinične kružnice u pravouglom koordinatnom sistemu i aksiome o mjerenju ugla. Konstukcije se ne odnose na precizno crtanje figura u praksi, već je namjera da se upotrebom lenjira i šestara nađe teorijsko rješenje pod pretpostavkom da su pomenuti instrumenti savršeno precizni.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.
Reference
Courant, R., Robbins, H. (1973) What is Mathematics?, An Elementary Approach to Ideas and Methods. London: Oxford University Press
Dolićanin, Ć. (1984) Mathematics. Priština: Institute for Textbooks and Educational Materials
Ostojić, O. (1980) Theoretical basis of initial mathematics teaching. u: Handbook for Math Teachers, Titograd: Republic Institute for the Improvement of Education
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/vojtehg65-13404
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka