Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 67, br. 1, str. 13-35
Određivanje verovatnoće pogotka jednim hicem u zavisnosti od horizontalne razdaljine, različitih vrsta meta i položaja tačke nišanjenja
nema

e-adresawadimhaikow@inbox.ru
Ključne reči: verovatnoća pogotka; numeričko rešavanje; meta za gađanje; dvostruki integrali; disperzija pogodaka; horizontalno rastojanje; Mathcad
Sažetak
U članku je predstavljena metoda za određivanje verovatnoće pogotka stacionarnih meta u zavisnosti od horizontalnog rastojanja do mete (HRM), vrste mete i lokacije tačke cilja. Predloženi postupak sastoji se od tri bloka. Prvi blok se bavi formulom dvostrukog integrala koja uzima u obzir promene u lokaciji tačke pogotka u zavisnosti od HRM. Karakteristike disperzije metka, u zavisnosti od HRM, određuju se u drugom bloku. Bivarijantna nekorelisana Gaus- Laplasova raspodela verovatnoće uzeta je za osnov prva dva bloka. Funkcije lokacije tačke cilja (ordinata/apcisa) u zavisnosti od HRM i funkcije karakteristika disperzije pogodaka u zavisnosti od HRM prikazane su u obliku polinoma. U trećem bloku naveden je opis kontura silueta meta. U matematičkom smislu, kontura mete je hibridna funkcija koja definiše gornje i donje ivice mete i, takođe, predstavlja granicu formule dvostrukog integrala prvog bloka. Svi proračuni su se vršili u PTC Mathcad. Predloženi metod zasnovan je na modularnom principu i omogućava korisniku da menja vrste oružja i meta. Za ilustraciju je izabran prikaz izračunavanja karakteristika disperzije pogotka koji je postignut iz automatske puške 'kalašnjikov', kalibra 5.45×39, model MPi AK-74N. Za mete je izabrano pet tipova švajcarskih vojnih meta koje imitiraju različite delove siluete vojnika. Operabilnost predloženog metoda ilustrovana je određivanjem verovatnoća pogađanja meta K, N, G, F i E na udaljenosti od 50 do 400 m.
Reference
*** (1985) NVA der DDR. 5.45-mm-Maschinenpistole AK74 und leichtes Maschinengewehr RPK74. Beschreibung und Nutzung. in German
Khaikov, V.L. (2018) Single shot hit probability estimation as a result of the numerical solution of double integrals using Mathcad. Vojnotehnički glasnik, vol. 66, br. 4, str. 739-756
Peelen, J. (2017) There is more to short barrels than just velocity. [Internet]. www.quarryhs.co.uk/shortbarrel2.pdf. Accessed: 20.06.2018
Rodney, S. (2012) RPG encounter modeling. Surviac bulletin, Vol. 27. Issue 1. P. 1-5
TRADOC (1975) Range and lethality of US and Soviet anti-armor weapons
TRADOC (2015) Worldwide Equipment Guide, Ground Systems. Vol. 1
Wollschläger, D. (2017) Analyzing shape, accuracy, and precision of shooting results with shotGroups. [Internet] https://cran.r-project.org/web/packages/shotGroups/vignettes/shotGroups.pdf. Accessed: 20.06.2018
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/vojtehg67-18522
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0