Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 67, br. 4, str. 723-734
Energetski aditivi dodavani eksplozivnim punjenjima raketa u agresiji na SR Jugoslaviju 1999. godine
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd

e-adresamirjana.andjelkovic.lukic45@gmail.com
Ključne reči: ubojna sredstva; energetski dodaci; hemijski rat
Sažetak
Ubojnim sredstvima dodavani su različiti dodaci, kao što su halogena jedinjenja, metali i voskovi, kako bi se povećala njihova energija. Posle detonacije ubojnih sredstava oslobađali su se izuzetno otrovni gasoviti produkti koji su, u sadejstvu sa bombardovanim objektima, imali efekte specijalnog hemijskog rata.
Reference
Anđelković-Lukić, M. (2015) Darovi milosrdnog anđela - еkološko razmatranje rata NATO protiv SR Jugoslavije. Novi Sad: Balkanija, 2. dopunjeno izdanje
Anđelković-Lukić, M. (2015) Chemical, radiological and environmental impacts of NATO's war of aggression against Yugoslavia. u: 19th Internacional Scientific Eco-Conference, Novi Sad, Serbia, pp.39-50, 23-25 September
Anđelković-Lukić, M. (2006) Ekološki aspekti primene piralena. Vojnotehnički glasnik, vol. 54, br. 3, str. 348-353
Anđelković-Lukić, M. (2009) Sinteza i fizičko-hemijske karakteristike eksploziva HNIW (CL-20). Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 2, str. 86-93
Anđelković-Lukić, M. (2000) New high explosive: Polycyclic nitramine hexanitrohexaazaisowurtzitan (HNIW, CL-20). Naučno-tehnički pregled, vol. 50, br. 6, str. 60-64
Brousseau, P., Anderson, C.J. (2002) Nanometric aluminum in explosives. Propellants, explosives, pyrotechnics, 27(5), pp.300-306
Cai, W., Thakre, P., Yang, V. (2008) A мodel of AP/HTPB composite propellant combustion in rocket-motor environments. Combustion Science and Technology, 180(12), 2143-2169
Dobratz, B.M. (1981) LLNL explosives handbook: Properties of chemical explosives and explosives simulants. United States: Lawrence Livermore National Laboratory
Minier, L.M.G., Behrens, R. (1997) Thermal decomposition mechanisms of bis(2-fluoro-2,2-dinitroethyl) formal (FEFO) and bis(2-fluoro-2,2-dinitroethyl) difluoroformal (DFF) from simultaneous thermogravimetric modulated beam mass spectrometry (STMBMS) measurements. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 22(1), pp.23-33
Savezno Ministarstvo Za Razvoj Nauku I.Životnu Sredinu (2000) Posledice NATO bombardovanja na životnu sredinu SR Jugoslavije - Izveštaj. Belgrade: Savezno Ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu
Sundaram, D.S., Yang, V., Zarko, V.E. (2015) Combustion of nano aluminum particles (рeview). Combustion, Explosion, and Shock Waves, 51(2), pp.173-196
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/vojtehg67-22549
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Vojnotehnički glasnik (2005)
Eksplozivne materije za neosetljiva ubojna sredstva
Jeremić Radun, i dr.

Vojnotehnički glasnik (2001)
Eksplozivi na bazi oktogena i polimernih materijala, flegmatizatora
Anđelković-Lukić Mirjana

Vojnotehnički glasnik (2001)
Analiza dejstva metalnog diska na oklopna borbena vozila i mogućnosti zaštite
Radić Vlado N.

prikaži sve [10]