Akcije

Vojnotehnički glasnik
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1995, vol. 43, br. 2, str. 237-248
Savremene tehnologije transporta
nema
Sažetak
Praksa je pokazala potrebu šireg uvođenja novih tehnologija transporta. Velike količine materijalnih sredstava, neophodnih za obezbeđenje svih faza borbenih dejstava, nameću, kao imperativ, potrebu za primenom savremenih tehnologija transporta u materijalnom i saobraćajnom obezbeđenju oružanih snaga. Prilikom uvođenja integralnog transporta u našim oružanim snagama najviše pažnje je posvećeno tehnologijama paletizacije i kontejnerizacije. Ostale tehnologije, iako mogu naći svoje mesto i primenu, nisu do sada istraživane. Paletizacija je našla široku primenu kao manje složena i jeftinija tehnologija, i u masovnoj je primeni u skladištima raznih materijalnih sredstava, a posebno u skladištima municije i minsko-eksplozivnih sredstava. U pogledu uvođenja i primene kontejnera u armijski transport, potrebno je naglasiti da je kontejnerizacija na samom početku. Dva su osnovna razloga sporog uvođenja kontejnera u armijski transport. Prvo, iziskuje velika materijalna ulaganja za potrebna sredstva i opremu, kao i za prilagođavanje čitavog sistema transporta zahtevima koje nameće kontejnerizacija, a drugo, intenzitet i stalnost tokova armijskih tereta nisu veliki, tako da se postavlja pitanje ekonomičnosti takvog transporta i opravdanosti velikih investicionih ulaganja u kontejnerizaciju. Osnovne karakteristike primene savremenih tehnologija transporta pri prevozu tereta u Vojsci Jugoslavije u dosadašnjem periodu su: relativno visok stepen opremljenosti mehanizacijom i paletama i nepotpuna organizacijsko-formacijska rešenja, neodgovarajući procenat složenih, od raspoloživih paletnih jedinica, i stvaranje uslova za mehanizovano manipulisanje paletama, neprilagođenost postojeće infrastrukture u Vojsci Jugoslavije za mehanizovano manipulisanje teretima, nedovoljna izgradnja novih i spora modernizacija starih skladišta, prema zahtevima integralnog transporta, korišćenje, u većoj meri, starih tehnologija pri eksploataciji skladišnih kompleksa, što povećava troškove distribucije tereta, početna faza primene kontejnerizacije, nepovezanost taktičkih nosilaca materijalnih sredstava i saobraćajnih organa po nivoima, sa nedovoljno razgraničenim nadležnostima u pogledu prilagođenosti osnovne i transportne ambalaže zahtevima integralnog transporta, i dr. [5]. Može se zaključiti da je, iako pogodan za rešavanje značajnih zadataka u vojnom transportu, nakon ubrzanog razvoja pojedinih tehnologija integralnog transporta, u prvom redu paletizacije, došlo do stagnacije, pa i prekida istraživanja daljeg razvoja. Iskustva iz borbenih dejstava ukazuju na značaj ukrupnjavanja tereta, potrebe za efikasnom manipulacijom i transportom materijalno-tehničkih sredstava i zamene ljudskog rada u transportu, kao i na potrebu nastavka daljeg istraživanja i razvoja savremenih transportnih tehnologija.
Reference
Dozet, S., i dr. (1988) Saobraćajno obezbeđenje oružanih snaga. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Marković, I. (1981) Savremeni transportni sistemi. Zagreb: Centar za informacije i publicitet
Miladinović, V., Mitić, Ž. (1980) Savremene metode skladištenja, manipulisanja i transporta (lekcija). Zagreb: TŠC
Perišić, R. (1977) Kontejnerizacija transporta. Beograd: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
Perišić, R.A. (1985) Savremene tehnologije transporta, I - integralni sistem transporta. Beograd: Saobraćajni fakultet
Perišić, R.A. (1995) Savremene tehnologije transporta, II - integralni sistem transporta. Beograd: Saobraćajni fakultet
Topenčarević, L. (1987) Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja. Beograd: Građevinska knjiga
Županović, I. (1986) Tehnologija cestovnog prometa. Zagreb: Fakultet prometnih znanosti
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/VojTehG9502237V
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2018.