Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 41, br. 3, str. 311-325
Povezanost interesovanja i verbalna fluentnost kod učenika osnovne škole
aInstitut za pedagoška istraživanja, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresaipismaksic@ptt.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149001: Obrazovanje za društvo znanja

Sažetak
Podsticaj za ispitivanje povezanosti interesovanja i kreativnosti zasnovan je na rezultatima biografskih studija koje ukazuju da su visoko kreativni pojedinci već u detinjstvu imali šira i dublja interesovanja od svojih vršnjaka. U procesu definisanja interesovanja dete isprobava svoje kapacitete i nalazi oblast u kojoj će kasnije dati kreativne doprinose. Predmet proučavanja je veza između interesovanja učenika osnovne škole i njihove verbalne fluentnosti, kao bazične karakteristike kreativnog mišljenja. Utvrđeno je da je širina interesovanja pozitivno povezana sa verbalnom fluentnošću, pri čemu je veza nešto izraženija kod dečaka (r= 0.33, p = .007) nego kod devojčica (r = 0.24, p = .030). Takođe intenzitet naučnih interesovanja dečaka i devojčica je značajno povezan sa njihovom verbalnom fluentnošću (za dečake: r= 0.39; za devojčice: r=0.35). Ali, kada se statistički kontroliše školski uspeh, veza između intenziteta naučnih interesovanja i verbalne fluentnosti ostaje značajna kod dečaka, dok se kod devojčica gubi. Zaključeno je da rezultati potkrepljuju teorijske pretpostavke o značaju interesovanja za kreativnost i ukazuju na potrebu za obraćanjem pažnje na efekat pola. Pored širine i intenziteta interesovanja, za vezu sa kreativnošću važna je i oblast u kojoj se interesovanja ispoljavaju i kreativnost meri.
Reference
Baddeley, A., Wilson, B. (1988) Frontal amnesia and the dysexecutive syndrome. Brain Cogn, 7(2): 212-30
Cropley, A.J. (1993) Creativity as an element of giftedness. International Journal of Educational Research, vol. 19, br. 1, str. 17-30
Đorđević, B. (1979) Individualizacija vaspitanja darovitih - sposobnosti i darovitost. Beograd, itd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Feldhusen, J. (2002) Creativity: The knowledge base and children. High Ability Studies, 13(2), 179-183
Havelka, N.N., Vučić, L., Hrnjica, S., Lazarević, L., Kuzmanović, B., Kovačević, P., Radoš, K., Đurić, S., Popadić, D., Pavlović, D., Litvinović, G., Pešikan, A., Plut, D., Košutić, D., Radosavljević, D. (1990) Obrazovna i razvojna postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Limont, W. (2007) Relationship between specific giftedness and creative abilities. u: Biennial Conference of the World Council for Gifted and Talented Children, (17th), University of Warwick, England, August 5-10, Poster
Loeb, R.C., Jay, G. (1987) Self-concept in gifted children: Differential impact in boys and girls. Gifted Child Quarterly, 31, 1, 9-14
Maksić, S.B. (1997) Slobodno vreme u funkciji razvoja talenta. u: Kultura slobodnog vremena dece i omladine, Šabac: Viša škola za obrazovanje vaspitača, str. 55-70
Maksić, S.B. (1998) Obogaćivanje nastave i učenja. u: Rakić M. [ur.] Učenik i nastava, Zbornik radova sa savetovanja stručnih saradnika u obrazovanju Mačvanskog, Sremskog i Kolubarskog okruga, Loznica: Osnovna škola 'Anta Bogićević'
Maksić, S.B., Đurišić-Bojanović, M. (2004) Kreativnost, znanje i školski uspeh. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 36, str. 85-105
Maksić, S.B. (2006) Podsticanje kreativnosti u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Pantić, D.J., Joksimović, S.D., Džuverović, B., Tomanović, V.M. (1980) Interesovanja mladih. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, I deo - priroda interesovanja
Pantić, D.J., Joksimović, S.D., Džuverović, B., Tomanović, V.M. (1981) Interesovanja mladih. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, II deo - rezultati istraživanja
Renzulli, J. (1997) Interest-A-Lyzer, Family of instruments: A manual for teachers. Mansfield Center (CT)
Renzulli, J.S. (1992) A general theory for the development of creative productivity through the pursuit of ideal acts of learning. Gifted Child Quarterly, vol. 36, br. 4, str. 170-182
Renzulli, J.S. (1994) Schools for talent development: A practical plan for total school improvement. u: The Forth Conference of the ECHA, Nijmegen, Netherlands
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.2298/PSI0803311M
objavljen u SCIndeksu: 16.09.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka