Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 42, br. 4, str. 437-457
Od kvalitativnog ka kvantitativnom pristupu
aUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
bInstitut za psihologiju i pedagogiju, Univerzitet u Nojšatelu, Nojšatel, Švajcarska

e-adresaabaucal@f.bg.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149018: Psychological problems in the context of social changes

Ključne reči: medijacija; simbolički resursi; socio-kulturna teorija; mladi
Sažetak
Prelazak u odraslo doba, tj. razdoblje mladosti, predstavlja tranzitorni period tokom kog se mlada osoba suočava sa raznolikim promenama i razvija vremensku perspektivu i sistem orijentacije, koji omogućavaju uspostavljanje prioriteta i vrednosti za upravljanje ponašanjem. Prema socio-kulturnoj teorijskoj poziciji, uspostavljanje vrednosnih orijentacija, kao i planiranje i promišljanje vremena, zahtevaju neki vid psihološkog distanciranja od trenutne situacije koje je, pre svega, omogućeno simboličkim posredovanjem. Prethodna istraživanja i teorijska razmatranja pokazala su da mladi ljudi, koji prolaze kroz periode tranzicije i promena, koriste simboličke resurse kulture (filmove, knjige, pesme) kao medijatore između sfera imaginarnog iskustva nastalog pri kontaktu sa umetničkim delom i bilo koje sfere ličnog doživljavanja (prošlog, sadašnjeg ili budućeg) i to na različitim nivoima generalizovanosti. Na osnovu povezivanja kvalitativnih, idiografskih podataka i njihove teorijske elaboracije, predložen je 7-dimenzionalni teorijski model upotrebe simboličkih resursa. Aspekti te upotrebe operacionalizovani su preko skupa ajtema, što je poslužilo kao osnova za konstrukciju početne verzije upitnika. Osnovni zadatak empirijskog istraživanja bio je da tehnikom stukturalnog modelovanja (SEM) ispita stepen podudaranja teorijskog modela podacima dobijenim na uzorku mladih ljudi iz Srbije (N=475). Na osnovu rezultata statističke analize vršene su uzastopne modifikacije početnog modela kako bi on u što većoj meri odgovarao dobijenim podacima, naravno, uz uvažavanje teorijskih pretpostavki od kojih se krenulo. Pored toga, ponuđena je skraćena, pročišćena verzija upitnika za ispitivanje simboličkih resursa koja bi bila pogodna za dalje korišćenje u budućim istraživanjima. Opšti je zaključak da je teorijski model upotrebe simboličkih resursa dobio empirijsku potvrdu, tj. da predstavlja adekvatnu reprezentaciju podataka, pa prema tome i posmatranog fenomena. Postulirani aspekti upotrebe kulturnih resursa pokazali su se kao koherentne, distinktne, ali i čvrsto međupovezane dimenzije. Istaknuta su i izvesna metodološka pitanja potencijalno relevantna za interpretaciju rezultata, posebno za objašnjenje visokih koeficijenata korelacije između posmatranih dimenzija upotrebe simboličkih resursa. Na kraju su ponuđene smernice za dalju adaptaciju upitnika, kako bi se prevazišli neki metodološki problemi na koje smo u ovom istraživanju naišli.
Reference
Brandtstädter, J., Lerner, M.L., ur. (1999) Action and self-development: Theory and research through the life span. Thousand Oaks - London i dr: Sage Publications Inc
Browne, M.W., Cudeck, R. (1993) Alternative ways of assessing model fit. Newbury Park, CA: Sage, str. 136-162
Bruner, J.S. (1990) Acts of meaning. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Carmines, E.G., Mciver, J.P. (1981) Analyzing models with unobserved variables: Analysis of covariance structures. Beverly Hills: Sage
Erikson, E.K. (1968) Identity youth and crisis. New York: W. W. Norton @ Company, Inc
Morch, S. (2006) Learning to become youth: An action theory approach. Outlines Critical social studies, 8, 3-18
Rabardel, P. (1999) Le langage comme instument?, Eléments pour une théorie instrumentale étendue. u: Clot Y. [ur.] Avec Vygotsky, Paris: La Dispute
Riediger, M. (2001) On the dynamic relations among multiple goals: Intergoal conflict and intergoal facilitation in young and older adulthood. Berlin: Freie Universität
Scheibe, S. (2005) Longing ('sehnsucht') as a new lifespan concept: A developmental conceptualization and its measurement in adulthood. Berlin: Freie Universität, doctoral dissertation
Valsiner, J. (2005) Affektive Entwicklung im Kulturellen Kontext. u: Asendorpf J.B. [ur.] Enzyklopädie der Psychologie: Soziale, Emotionale und Persönlichketisentwicklung, Göttingen: Hogrefe, vol. 3
Valsiner, J., Rosa, A., ur. (2007) Handbook of sociocultural psychology. Cambridge: Cambridge University Press
Vygotski, L. (1934/1962) Thought and language. Cambridge: MIT Press, Transl. E. Hanfmann and G. Vakar
Winnicott, D.W. (1971/2001) Playing and reality. Philadelphia: Routledge
Wrosch, C., Heckhausen, J. (2002) Perceived control of life regrets: Good for young and bad for old adults. Psychol Aging, 17(2): 340-50
Zittoun, T. (2007) Symbolic resources and responsibility in transitions. Young, Nordic Journal of Youth Research, 15, 193-211
Zittoun, T., Duveen, G., Gillespie, A., Ivinson, G., Psaltis, C. (2003) The Use of Symbolic Resources in Developmental Transitions. Culture & Psychology, 9(4): 415
Zittoun, T. (2005) Donner la vie, choisir un nom. u: Engendrements symboliques, Paris: L'Harmattan
Zittoun, T. (2006) Transitions. Development through symbolic resources. Greenwich: InfoAge
Zittoun, T., Cornish, F., Gillespie,, Aveling, E.L. (2008) Using social knowledge: A case study of a diarist's meaning making during World War II. u: Wagner W., T.Sugiman, K.Gergen [ur.] Meaning in Action: Constructions, Narratives and Representations, New York: Springer
Zittoun, T. (2004) Symbolic competencies for developmental transitions: The case of the choice of first names. Culture & Psychology, 10(2): 131
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/PSI0904437S
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2009.

Povezani članci