Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, vol. 37, br. 1-2, str. 61-77
Regionalni identitet i porodica
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
Ključne reči: identitet; porodica; region; Vojvodina; Srbija
Sažetak
U ovom radu pažnja je usmerena na operacionalizaciju teorijsko-metodoloških premisa koje su razvijane u našoj prethodnoj raspravi (Tripković, 2002 111-127). On predstavlja rezultat druge faze realizacije istraživačkog plana, u kojoj se teorijski koncepti prilagođavaju istraživačkom radu na terenu. On sadrži podatke do kojih se došlo nakon obavljanja samog empirijskog istraživanja i analizu onih nalaza koji porodicu stavljaju u kontekst sučeljavanja različitih identiteta - a pre svega nacionalnog i regionalnog. Kako je u istraživanju stavljen naglasak na moguću "identitarnu različitost", teorijsko-metodološka aparatura prilagođena je tom cilju. Stoga se ovde prezentuju i analiziraju odgovori ispitanika koji mogu da sugerišu ili opovrgnu pretpostavku da njihova nacionalna pripadnost značajnije utiče na procenu identitarnih posebnosti, u više ili manje vidljivim aspektima porodičnog života, kao što su materijalni status, odnosi supružnika, poštovanje starijih, sloga u porodici, broj dece i vezanost za rodbinu.
Reference
Attias-Donfut, C., ur. (2002) Le nouvel esprit de famille. Paris
Decoret, V. (1998) Familles. Paris: Economica
Dženkins, R. (2001) Etnicitet u novom ključu - argumenti i ispitivanja. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Hegediš, A., Čobanović, K.J. (1991) Demografska i agrarna statistika Vojvodine 1767-1867. Novi Sad: Filozofski fakultet
Milić, A. (2001) Sociologija porodice - kritika i izazovi. Beograd: Čigoja
Tripković, G.D. (2002) Porodica u istorijskoj i regionalnoj perspektivi. Sociološki pregled, vol. 36, br. 1-2, str. 111-127
Vajler, D.H.H. (2002) Ustav Evrope. Beograd: Filip Višnjić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg0302061T
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka