Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:37
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 38, br. 1-2, str. 205-218
Porodica u tranziciji
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
Ključne reči: porodica; tranzicija; Srbija; Vojvodina
Sažetak
Najopštiji okvir rada čini pitanje šta društvo u tranziciji znači za porodičnu tranziciju, ali i obrnuto. "Tranzicija" je shvaćena dovoljno široko da može da obuhvati kako najkrupnije, korenite i lako uočljive promene društva, tako i one naizgled sitnije, sporednije i teže primetne izmene na nivou svakodnevnice, koje se u najvećoj meri tiču porodice. Ukazivanjem na dejstvo strukturalnih društvenih promena na porodicu naglašava se polarizacija socijalne strukture, zaoštravanje negativnih ekonomskih procesa, stanje dezinstitucionalizacije društva i pomeranje na osi dodira javnog i privatnog života. Iako se tranzicija porodice prirodno smešta u opšti društveni i kulturni kontekst, ne zanemaruju se ni autonomni tokovi mikropromena, od kojih se ovom prilikom izdvajaju promene u osnovnim funkcijama porodice, osobito u njenoj solidarističkoj dimenziji i u identitarnoj sferi.
Reference
*** (1996) Legitimnost demokratske vlasti. Zagreb: Naprijed
Bek, U. (2001) Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić
Castells, M. (2002) Moć identiteta. Zagreb: Golden marketing
de Francois, S. (2002) Sociologie de la famille contemporaine. Paris: Nathan
Dvorkin, R. (2003) Carstvo prava. Beograd: Filip Višnjić
Epštejn, M. (1998) Postmodernizam. Beograd: Zepter book world
Gidens, E. (1998) Posledice modernosti. Beograd: Filip Višnjić
Iglton, T. (1997) Iluzije postmodernizma. Novi Sad: Svetovi
Linc, H., Stepan, A. (1998) Demokratska tranzicija i konsolidacija - Južna Evropa, Južna Amerika i postkomunistička Evropa. Beograd: Filip Višnjić
Milić, A. (2001) Sociologija porodice - kritika i izazovi. Beograd: Čigoja
Ofe, K. (1999) Modernost i država. Istok, Zapad. Beograd: Filip Višnjić
Rols, D.A. (1998) Teorija pravde. Beograd: Službeni list SRJ
Tili, Č. (1997) Suočavanja sa društvenom promenom - makro društvene strukture, procesi i komparacije. Beograd: Filip Višnjić
Tripković, M.B. (2002) Regionalizacija i multikulturalnost u sociološkoj perspektivi. Sociološki pregled, vol. 36, br. 1-2, str. 5-16
Volcer, M. (2000) Područja pravde. Beograd: Filip Višnjić
Vukadinović, Đ., Krstić, P., ur. (2003) Kritički pojmovnik civilnog društva. Beograd: Grupa 484
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg0402205T
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka