Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 42, br. 3, str. 275-293
Paradigma prijatelj-neprijatelj - model antisrpske propagande 90-tih
Institut društvenih nauka, Beograd
Ključne reči: mediji; propaganda; prijatelj; neprijatelj; Nemačka; Austrija; Srbi; dobro; zlo
Sažetak
U članku se raspravlja na kojim se osnovama zasnivala antisrpska propaganda u evro-američkim medijima 90-tih. Ona je u osnovi bila preslikana stara austrougarska i kominternovska antisrpska propaganda. U medijima se prvo Slovenci i Hrvati a kasnije i muslimani i šiptari poistovećuju s pozitivnim a Srbi s negativne vrednostima, zato su prvi predstavljeni kao Dobro a drugi kao Zlo. Na taj način se htelo opravdati razbijanje druge Jugoslavije i za njega optužiti Srbe i Srbiju. Ključ te propagande možemo tražiti u Šmitovoj paradigmi prijatelj- neprijatelj, koja u sebi sadrži i opozicije iz domena moralnog smisla dobro - zlo, estetskog lepo - ružno i ekonomskog korisno - štetno. Zato su Srbi u evro-američkoj a posebno nemačkoj štampi predstavljeni kao zli i ružni i zato se ponižavaju na moralnom planu.
Reference
*** (1947) Zakon o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ 1947-1951. Beograd: Savezna planska komisija
*** (1991) Der Spiegel, 9. December
*** (1991) Die Weltu, 7. November
*** (1999) Srbija i NATO II. Beograd: Nova srpska politička misao, Posebno izdanje
*** (1991) Nemci su prvi put od završetka rata potpuno sami i samostalno vodili spoljnu politiku. Der Spiegel, 22. December
*** (1992) Ovo je prvi put posle 1949. da je Bon preduzeo jednostranu akciju u spoljnoj politici. New York Times, January 7
Ahtisari, M. (2001) Misija u Beogradu. Beograd: Filip Višnjić
Amstuc, R.M. (2008) Međunarodna etika - globalna politika - pojmovi, teorije i slučajevi. Beograd: Službeni glasnik, 42-55
Babić, J. (1998) Moral i naše vreme. Beograd, itd: Prosveta
Botev, N. (1994) Ethnic intermarriage in former Yugoslavia. American Sociological Review, Vol 59, pp. 461-480
Brodel, F. (2001) Mediteran i mediteranski svet u doba Filipa II. Beograd: Geopoetika, tom I
Brodel, F. (1992) Spisi o istoriji. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Brown, J.A.C. (1972) Techniques of persuasion. Hormondsworth, Middlesex: Penguin Books, Navedno prema: Vasović, M.(2004), ‘Propagandne (ubeđivačke) tehnike u službi manipulacije javnim mnenjem, u: Etika javne reči, ur.Z. Vacić, CLDS, Beograd, str. 251
Bulajić, M. (1992) Misija Vatikana u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941-1942. Beograd: Politika, I i II
Cvetković, S. (2006) Između srpa i čekića - represija u Srbiji 1944-1953. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Dabić, S.V. (1984) Banska Krajina 1688-1751. Beograd: Istorijski institut, str. 27-28
Đorđević, M. (2000) Sedam levih godina. Beograd: Naš dom
Ekmečić, M. (2007) Dugo kretanje između klanja i oranja - istorija Srba u Novom veku 1492-1992. Beograd: Zavod za udžbenike
Ekmečić, M. (2003) Pojam Velika Srbija prema svetskim uzorima. u: Velika Srbija: istine, zablude, zloupotrebe, Beograd: SKZ, 15-42
Hayden, M.R. (2006) Justice presumed and assistance denied: The Yugoslav tribunal as obstruction to economic recovery. International Journal for the Semiotics of Law, Volume 19, br. 4, str. 406
Henry, K. (1999) New world disorder. Newsweek, May 31
Horst, G. (1992) Interes Nemačke je sadržan u tome da se svetu pokaže sopstvena narasla politička težina i da se u prvoj evropskoj krizi posle nemačkog ujedinjenja, nametnu novi odnosi moći. Deutsche Welle, 28. Januar
Horstenau, E.G. (2007) Između Hitlera i Pavelića. Beograd: Nolit, 97, 279, 474, 569
Horstenau, E.G. (2007) Između Hitlera i Pavelića. Beograd: Nolit
Koštunica, V.J., Čavoški, K.S. (1983) Stranački pluralizam ili monizam - društveni pokreti i politički sistem u Jugoslaviji 1944-1949. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za filozofiju i društvenu teoriju
Krleža, M. (1953) Teze za jednu diskusiju. Nova misao, vol. I, br. 7 str. 3-81
Krleža, M. (1960) Deset krvavih godina. Beograd: Nolit, 529
Latinović, B. (2006) Krvavo doba nevinosti. NIN, 13.april
Markovic (1991) Le Quotidien de Paris, 17. décembre
McLuhan, M. (1964) Understanding media: The extensions of man. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Mekluan, M. (1971) Poznavanje opštila, čovekovih produžetaka. Beograd, itd: Prosveta
Mesić, S. (1994) Kako je srušena Jugoslavija - politički memoari. Zagreb: Nislavprese
Mick, H. (2008) Who's dressing up Karadzic. NIN, 31. 08.,http://www.spiked-online.com/index.php?/site/prentable/5494/)
Miloš, Č. (1985) Zarobljeni um / A captive mind. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Nikolić, K.S. (2002) O crvenom teroru u Srbiji posle Drugog svetskog rata, Povodom knjiga: Sava Dimitrijević, Kuća doktora Danila. Slavnik jezivo stratište, Leskovac, 2002, i Dragiša Božić, Crveni metak, Moravci, 2002. Istorija 20. veka, vol. 20, br. 2, str. 219-226
Novak, V. (1948) Magnum Crimen - pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj. Zagreb
Pantić, D.J. (1991) Vrednosti mladih u vremenu krize: Anomička generacija. u: Mihailović Srećko i dr. [ur.] Deca krize - omladina Jugoslavije krajem osamdesetih, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Pavlović, M. (2007) Za Tita ili za Kralja - izbori za Ustavotvornu skupštinu 11. novembra 1945. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Petranović, B., Zečević, M. (1987) Jugoslovenski federalizam - ideje i stvarnost - tematska zbirka dokumenata. Beograd: Prosveta
Petrović, R. (1981) Odlike braka u Jugoslaviji. u: Milić Anđelka, Berković E. i Petrović R. [ur.] Domaćinstvo, porodica i brak u Jugoslaviji, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF, str. 236-240
Popov, Č. (2007) Velika Srbija - stvarnost i mit. Sremski Karlovci - Novi Sad: IK Zorana Stojanovića
Schmidt-Eenboom, E. (1995) Der Schattenkrieger: Klaus Kinkel und der BND. Düsseldorf: ECON Verlag
Shoup, P. (1998) Communism and the Yugoslav national question. New York, itd: Columbia University Press
Stanković, Đ.Đ. (1995) Nikola Pašić i Hrvati - 1918-1923. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Subotić, N. (2004) Zaboravljen 41 zločin. Novosti, 11.april
Šmit, K. (2001) Politička teologija. u: Đuretić Jagoš, Samardžić Slobodan [ur.] Norma i odluka - Karl Šmit i njegovi kritičari, Beograd: Filip Višnjić, str. 91-96
Šmit, K. (2001) Pojam političkog. u: Norma i odluka: Karl Šmit i njegovi kritičari, Beograd: 'Filip Višnjić', str. 7–52
Toulon, B. (1991) La Croix, 5 octobre
Valcer, M. (2007) Politički kodeks. Nova srpska politička misao, vol. 14, br. 1-2, str. 267-276
Vasović, M.D. (1991) Vrednosni prioriteti jugoslovenske javnosti. u: Baćević Lj. [ur.] Jugoslavija na kriznoj prekretnici, Beograd: Institut društvenih nauka, str. 197-232
Vuković, S. (2006) Zauzimanje startnih pozicija - ekonomski odnosi između republika neposredno nakon Drugog svetskog rata. Sociološki pregled, vol. 40, br. 4, str. 517-548
Vuković, S.V. (1994) Pokretljivost i struktura društva. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Vuković, S.V. (2001) Nemačka, Austrija i razbijanje Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 35, br. 3-4, str. 213-234
Zumach, A. (1995) Die internationale Politik in Südeuropa hat versafgt. u: Bosnien-Herzegowina: Die Chansen einer gerecthen Lösung, Frieden and Abrüstungr, januar, str. 53
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg0803275V
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2009.